Fortsätt till huvudinnehåll

Alla papper på bordet!

Mot bakgrund av de uppgifter som nu framkommit i nyhetsmedia kräver jag att hela kommunstyrelsen nu på måndag får alla fakta på bordet !


 Vilka personer har du som kommunstyrelsens ordförande försökt lönesätta?
Vilka personer har fått ditt extra lönepåslag ?
Hur stor del av den lönekaka som parterna har att fördela har du som politiker redan gjort av med ?

Hur har det gått till när du som kommunstyrelsens ordförande försökt lönesätta viss personal ?
På vilka grunder skulle dessa personer få ett extra lönepåslag?

Framkommer det ytterligare fakta, som vi idag inte vet, i kommande nyhetsprogram vill vi ha även dessa
Fakta på bordet på kommunstyrelsen på måndag.

Jag utgår ifrån att vi alla då även skall ges möjlighet att ställa frågor

Kommentarer

Anonym sa…
I Sverige råder det förbud mot ministerstyre på regeringsnivå. Kommunstyrelsens ordförande har begått ett brott mot kommunallagens kap. 6 §§ 33 och 34. Finns det någon som har för avsikt att anmäla detta brott?
Vi socialdemokrater har överklagat till Förvaltningsrätten, samt till JO och skrivit till kommunens revisorer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…