måndag 17 december 2012

 
 

Bra reviderade miljömål men sämre med dyrare taxa för att simma i Sörabadet 

Så var det dags för sista kommunfullmäktigesammanträdet för i år. Hetaste frågan på dagordning blir nog förslag till taxor och avgifter. Där finns förslag på ny taxa för simhallen. En fråga som väckt en hel del irritation bland badets stamgäster och från skolor och fritidsgårdar. Årskort för vuxna föreslås bli 1800 från tidigare 995 vilket i princip är en fördubbling.

 Förslag till reviderade miljömål glädjer oss extra då kommunen ansvariga politiker äntligen tycks ha lyssnat och denna gång tagit med hela kommunens medborgare inte bara som tidigare den egna verksamheten.

2011 skrev jag ett brev till Elisabeth Gunnars Fp och Michaela Fletcher Sjöman Mp och föreslog att vi skulle satsa på bärbara datorer till alla lärare.Jag fick inget svar på brevet och skrev då istället en motion med samma förslag i september 2011. I kväll kommer den motionen upp för beslut och då anses den besvarad. Den borgerliga alliansen lydde mitt råd och satsade på bärbara datorer, dock har inte all fått det , så vi vill att kultur- och utbildningsnämnden fortsätter med övriga lärargrupper som inte ingick i satsningen därför kommer vi att yrka bifall till vår motion.

Ett antal motioner om att göra Aspergerverksamheten till ett kompetenscenter, att planera framtidens lokala kollektivtrafik nu, och förbättra och trygga våra utemiljöer, röner i princip samma behandling - anses besvarade. Synd för det är så bra motioner som tar upp angelägna frågor. Det hade varit offensivt och innovativt om dessa hade bifallits. Det är ibland svårt att förstå den borgerliga alliansen när de inte kan svälja förtreten att socialdemokraterna skriver bra förslag.

Men undantag görs ibland. Så även denna kväll då vi får igenom en motion som handlar om att finna mark för en hundrastgård, så att hundarna kan springa lösa på ett kontrollerat sätt och med förhoppning om att det därmed skall bli färre lösa hundar i promenadstråken runtom i kommunen.
 

Inga kommentarer: