Fortsätt till huvudinnehåll
 
 

Bra reviderade miljömål men sämre med dyrare taxa för att simma i Sörabadet 

Så var det dags för sista kommunfullmäktigesammanträdet för i år. Hetaste frågan på dagordning blir nog förslag till taxor och avgifter. Där finns förslag på ny taxa för simhallen. En fråga som väckt en hel del irritation bland badets stamgäster och från skolor och fritidsgårdar. Årskort för vuxna föreslås bli 1800 från tidigare 995 vilket i princip är en fördubbling.

 Förslag till reviderade miljömål glädjer oss extra då kommunen ansvariga politiker äntligen tycks ha lyssnat och denna gång tagit med hela kommunens medborgare inte bara som tidigare den egna verksamheten.

2011 skrev jag ett brev till Elisabeth Gunnars Fp och Michaela Fletcher Sjöman Mp och föreslog att vi skulle satsa på bärbara datorer till alla lärare.Jag fick inget svar på brevet och skrev då istället en motion med samma förslag i september 2011. I kväll kommer den motionen upp för beslut och då anses den besvarad. Den borgerliga alliansen lydde mitt råd och satsade på bärbara datorer, dock har inte all fått det , så vi vill att kultur- och utbildningsnämnden fortsätter med övriga lärargrupper som inte ingick i satsningen därför kommer vi att yrka bifall till vår motion.

Ett antal motioner om att göra Aspergerverksamheten till ett kompetenscenter, att planera framtidens lokala kollektivtrafik nu, och förbättra och trygga våra utemiljöer, röner i princip samma behandling - anses besvarade. Synd för det är så bra motioner som tar upp angelägna frågor. Det hade varit offensivt och innovativt om dessa hade bifallits. Det är ibland svårt att förstå den borgerliga alliansen när de inte kan svälja förtreten att socialdemokraterna skriver bra förslag.

Men undantag görs ibland. Så även denna kväll då vi får igenom en motion som handlar om att finna mark för en hundrastgård, så att hundarna kan springa lösa på ett kontrollerat sätt och med förhoppning om att det därmed skall bli färre lösa hundar i promenadstråken runtom i kommunen.
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…