Fortsätt till huvudinnehåll

Angående Östra Kanalstaden
Om det blev rätt pris, mest spännande utformning
kommer vi aldrig att få veta!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden gick i går igenom i kommunfullmäktige. Det blir byggbolaget JM som skriver under exploateringsavtalet.  Hela frågan om Östra Kanalstaden har varit en het potatis och debatteras livligt, så också i går kväll

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition;

-         vi kommer aldrig att få veta om det blev rätt pris eller om vi nu får den mest spännande utformningen av det nya kvarteret, och det tycker vi socialdemokrater är bekymmersamt, därför yrkade vi avslag på exploateringsavtalet

-         när det handlar om de s k mjuka värdena som omsorgen om barn i förskolan, eleverna i skolan, omsorgen om äldre, då skall marknaden alltid prövas. Men när det gäller att anlita en exploatör för ett helt nytt kvarter, då prövas inte marknaden över huvud taget. Den samlade borgerliga alliansens agerande är i det här fallet märkligt.

-         jag har under ärendets gång begärt att moderaterna kommer ut med sanningen om hur de första kontakterna med JM var, vem tog initiativet och vad kom man överens om. Tyvärr kommer vi sannolikt aldrig att få veta då moderaterna vägrar svara

-         nu tror vi ändå att det nya kvarteret kommer att bli bra, och att hanteringen av Östra Kanalstaden numera får tjäna som ett dåligt exempel som vi socialdemokrater hoppas inte skall upprepas


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…