tisdag 27 november 2012

Angående Östra Kanalstaden
Om det blev rätt pris, mest spännande utformning
kommer vi aldrig att få veta!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden gick i går igenom i kommunfullmäktige. Det blir byggbolaget JM som skriver under exploateringsavtalet.  Hela frågan om Östra Kanalstaden har varit en het potatis och debatteras livligt, så också i går kväll

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition;

-         vi kommer aldrig att få veta om det blev rätt pris eller om vi nu får den mest spännande utformningen av det nya kvarteret, och det tycker vi socialdemokrater är bekymmersamt, därför yrkade vi avslag på exploateringsavtalet

-         när det handlar om de s k mjuka värdena som omsorgen om barn i förskolan, eleverna i skolan, omsorgen om äldre, då skall marknaden alltid prövas. Men när det gäller att anlita en exploatör för ett helt nytt kvarter, då prövas inte marknaden över huvud taget. Den samlade borgerliga alliansens agerande är i det här fallet märkligt.

-         jag har under ärendets gång begärt att moderaterna kommer ut med sanningen om hur de första kontakterna med JM var, vem tog initiativet och vad kom man överens om. Tyvärr kommer vi sannolikt aldrig att få veta då moderaterna vägrar svara

-         nu tror vi ändå att det nya kvarteret kommer att bli bra, och att hanteringen av Östra Kanalstaden numera får tjäna som ett dåligt exempel som vi socialdemokrater hoppas inte skall upprepas


Inga kommentarer: