tisdag 27 november 2012

Tack vare ett S – initiativ kompenseras nu skolorna för höjda lärarlöner
Vid fullmäktiges sammanträde igår fanns ett förslag till revidering av budget för 2012. Den borgerliga majoritetens förslag innehöll ingen kompensation för innevarande års höjda lärarlöner som började gälla 1 april . Socialdemokraterna yrkade att skolpengen skall höjas för att kompensera de ökade lönekostnaderna så att inte satsningen på lärarna skulle bli en belastning i praktiken. Efter en 10 minuters ajournering backade majoriteten och lade ett snarlikt förslag.

Ann-Christine Furustrand (S):

-         Tack vare vårt initiativ har vi stoppat de nedskärningar i skolan
som annars hade varit fallet. Nu kompenseras skolorna vilket är
bra. Jag ser det här som en seger för skolan men också som resultatet
av en aktiv och kreativ oppositionspolitik.Inga kommentarer: