fredag 22 februari 2013

Investera överskottet i utveckling av ÖsteråkerEnligt ett pressmeddelande från kommunen visar Österåkers kommuns
bokslut för verksamhetsåret 2012 på ett överskott på 142,7 miljoner

Enligt min uppfattning visar överskottet att det finns pengar för att driva utveckling av vår kommun framåt. Det är nu vi kan investera för framtiden genom att tillexempel minska barngrupper i förskolan,
öka lärartätheten och se till att betydligt fler barn lämnar grundskolan med godkända betyg. Att spännande och trivsamma äldreboenden byggs. Se till att underhåll sköts så att det är tryggt och snyggt i vår omgivning.

Inga kommentarer: