torsdag 14 februari 2013

Vi kan ytterligare försäkra oss om att maten vi äter är det som den utges för att vara

Livsmedelverket gjorde en revision av kommunens livsmedelskontroll i april förra året. Inga allvarliga avvikelser noterades vilket är glädjande och visar att den livsmedelshantering som sker i kommunen fungerar. Den livsmedelskontroll och provtagning som kommunen utför handlar idag i huvudsak om hygien och hantering av livsmedel, bakterieförekomst etc.

Men kontrollen skulle mycket väl relativt enkelt kunna utökas att också omfatta kontroll av den mat som serveras i skolkök och restauranger, att den innehåller exakt den vara som det utges för att vara, som tillexempel att nötkött är det och inte hästkött, att fisken är just den fiskart som det utges för att vara och inget annat. Det finns inget som talar för att detta inte sköts på ett korrekt sätt idag i skolkök och på restauranger, men det finns anledning att utöka livsmedelskontrollen i Österåker för att vi alla skall känna oss säkra. Socialdemokraterna kommer att lägga förslag om att Österåker genomför en sådan utökad provtagning.

Inga kommentarer: