Fortsätt till huvudinnehåll

Vi kan ytterligare försäkra oss om att maten vi äter är det som den utges för att vara

Livsmedelverket gjorde en revision av kommunens livsmedelskontroll i april förra året. Inga allvarliga avvikelser noterades vilket är glädjande och visar att den livsmedelshantering som sker i kommunen fungerar. Den livsmedelskontroll och provtagning som kommunen utför handlar idag i huvudsak om hygien och hantering av livsmedel, bakterieförekomst etc.

Men kontrollen skulle mycket väl relativt enkelt kunna utökas att också omfatta kontroll av den mat som serveras i skolkök och restauranger, att den innehåller exakt den vara som det utges för att vara, som tillexempel att nötkött är det och inte hästkött, att fisken är just den fiskart som det utges för att vara och inget annat. Det finns inget som talar för att detta inte sköts på ett korrekt sätt idag i skolkök och på restauranger, men det finns anledning att utöka livsmedelskontrollen i Österåker för att vi alla skall känna oss säkra. Socialdemokraterna kommer att lägga förslag om att Österåker genomför en sådan utökad provtagning.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…