Fortsätt till huvudinnehåll

Efterlängtad ombyggnad av Söra skolan


Nu ska Söraskolan få attraktiva och moderna nya lokaler. Genom engagerade rektorer, lärare, och föräldragrupp finns en strategi för hur trenden skall vändas till att en ökad andel av eleverna framöver kommer att söka sig till nya Söraskolan. Skolan räknar med att ta emot två paralleller i alla årskurser och räknar in såväl Aspergerverksamhet, internationella klasser, tal och språk etc., så innebär det 638 elever. Vi socialdemokrater har valt att ge stöd för skolans egen bedömning varför vi valt att föreslå att ombyggnationen anpassas till minst 650 elever.Moderaterna och allianspartierna valde att anpassa skolan till 550 elever.

När det gäller de övertaliga ytorna har man tidigare prövat om KOMVUX fick plats i Söraskolan, men funnit svårt att lösa det, utan att splittra verksamhetens olika delar. Därför borde man kanske snarare titta på är att flytta KOMVUX till andra centrala lokaler, kanske tillbaka till de lokaler de en gång fanns i, där idag kommunala musikskolan finns. Där får de sannolikt bättre plats. Sedan borde man istället pröva att flytta kommunala musikskolan till Söraskolan – det skulle öppna upp mycket större samverkans möjligheter, kanske starta någon kulturlinje, samarbete med Aspergerverksamheten. De övertaliga ytorna kan man välja att se som ett problem, men man kan också välja att se det som en möjlighet till att skapa ett mervärde till skolan och skapa ett hus fyllt med många verksamheter.

Styrgruppen föreslår vi utökas med två tjänstemän från produktionsstyrelsens förvaltning för att de är experter på innehållet i skolan och vi menar att de borde finnas med på lika villkor, inte enbart stå som referenter. Detta för att styrgruppen skall ha en bredare kompetens.Det gick inte alliansen med på, synd tycker jag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…