tisdag 12 mars 2013

Efterlängtad ombyggnad av Söra skolan


Nu ska Söraskolan få attraktiva och moderna nya lokaler. Genom engagerade rektorer, lärare, och föräldragrupp finns en strategi för hur trenden skall vändas till att en ökad andel av eleverna framöver kommer att söka sig till nya Söraskolan. Skolan räknar med att ta emot två paralleller i alla årskurser och räknar in såväl Aspergerverksamhet, internationella klasser, tal och språk etc., så innebär det 638 elever. Vi socialdemokrater har valt att ge stöd för skolans egen bedömning varför vi valt att föreslå att ombyggnationen anpassas till minst 650 elever.Moderaterna och allianspartierna valde att anpassa skolan till 550 elever.

När det gäller de övertaliga ytorna har man tidigare prövat om KOMVUX fick plats i Söraskolan, men funnit svårt att lösa det, utan att splittra verksamhetens olika delar. Därför borde man kanske snarare titta på är att flytta KOMVUX till andra centrala lokaler, kanske tillbaka till de lokaler de en gång fanns i, där idag kommunala musikskolan finns. Där får de sannolikt bättre plats. Sedan borde man istället pröva att flytta kommunala musikskolan till Söraskolan – det skulle öppna upp mycket större samverkans möjligheter, kanske starta någon kulturlinje, samarbete med Aspergerverksamheten. De övertaliga ytorna kan man välja att se som ett problem, men man kan också välja att se det som en möjlighet till att skapa ett mervärde till skolan och skapa ett hus fyllt med många verksamheter.

Styrgruppen föreslår vi utökas med två tjänstemän från produktionsstyrelsens förvaltning för att de är experter på innehållet i skolan och vi menar att de borde finnas med på lika villkor, inte enbart stå som referenter. Detta för att styrgruppen skall ha en bredare kompetens.Det gick inte alliansen med på, synd tycker jag.

Inga kommentarer: