tisdag 12 mars 2013

Finns inga tomma platser bara ett teoretiskt antagande


I det tjänsteutlåtandet som utgjorde underlaget för beslut om utbyggnaden i Söraskolan finns en uppgift om att det skulle stå 850 tomma platser i de kommunala skolorna. Den beskrivningen delar inte vi socialdemokrater och uppgiften om dessa tomma platser har vi inte kunnat få verifierad, tvärtom. Upplever det därför som angeläget att kommentera uppgiften eftersom den nu återges i tidningen Kanalen i en intervju med Michaela Fletcher Sjöman (M), Siffran bygger på ett teoretiskt antagande om man skulle maximera antalet elever till 30 elever oavsett klassrummens storlek då kan man rent teoretiskt trycka in ytterligare 850 elever. Det är inte samma sak som att det står 850 tomma platser i de kommunala skolorna. Det vore inte ens lämpligt att ha 30 elever i varje klassrum.
Ovanstående synpunkter finns i ett yttrande i protokollet KSAU 2013-03-01

Inga kommentarer: