Fortsätt till huvudinnehåll

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 4 april 2013 13:54
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; 'johan.bostrom@politik.osteraker.se'; 'hampe.klein@politik.osteraker.se'; 'Fredrik Pahlberg (fredrik.pahlberg@gmail.com)'; kenneth.netterstrom@glocalnet.net; 'mikael.ottosson@politik.osteraker.se'; anas.abdullah@hotmail.com; marie.ende@lotcobistand.org; kanal123@passagen.se; 'michael.solander@politik.osteraker.se'; 'Stefan Cronberg'; 'conny.soderstrom@politik.osteraker.se'; 'christina.funhammar@politik.osteraker.se'; 'rolf.granstrom@politik.osteraker.se'; 'roger.johansson@politik.osteraker.se'; 'jeanette.widen@politik.osteraker.se'; 'bo.edlen@politik.osteraker.se'; 'bjorn.palhammar@politik.osteraker.se'
Kopia: margareta.olin@gmail.com; Ingela Gardner Sundström; Staffan Enquist; Fredrik Zethraeus; Peter Freme

Ämne: Personalfrågorna måste upp på KS 10 april

Jag utgår ifrån att vi alla tar den uppkomna situationen av alla de avhopp som nu sker på största allvar. Jag har som ni säkert vet för snart en månad sedan via mejl, den som vill få en kopia kan höra av, sig, föreslagit att en utanförstående expert anlitas som snabbt får göra en genomlysning över vad grundproblemet består i och ta fram en plan för hur utvecklingen kan vändas. Jag förstår nu att en sådan kraft nu har anlitats.
Det jag nu skulle önska är att den person som nu anlitas kunde komma till oss i kommunstyrelsen den 10 april, så att vi kan få höra hur arbetet nu går vidare.

Det känns viktigt att vi alla ges god inblick i vilka processer som förhoppningsvis är vidtagna och blir försäkrade om att situationen verkligen tas tag i.

Hoppas att ni delar uppfattningen om att det är en viktig fråga för oss i KS och att den information som jag efterlyser kan fås direkt från konsulten.

Vänligen

Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition
I Österåker
0708-26 33 96

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…