torsdag 4 april 2013


Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 4 april 2013 13:54
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; 'johan.bostrom@politik.osteraker.se'; 'hampe.klein@politik.osteraker.se'; 'Fredrik Pahlberg (fredrik.pahlberg@gmail.com)'; kenneth.netterstrom@glocalnet.net; 'mikael.ottosson@politik.osteraker.se'; anas.abdullah@hotmail.com; marie.ende@lotcobistand.org; kanal123@passagen.se; 'michael.solander@politik.osteraker.se'; 'Stefan Cronberg'; 'conny.soderstrom@politik.osteraker.se'; 'christina.funhammar@politik.osteraker.se'; 'rolf.granstrom@politik.osteraker.se'; 'roger.johansson@politik.osteraker.se'; 'jeanette.widen@politik.osteraker.se'; 'bo.edlen@politik.osteraker.se'; 'bjorn.palhammar@politik.osteraker.se'
Kopia: margareta.olin@gmail.com; Ingela Gardner Sundström; Staffan Enquist; Fredrik Zethraeus; Peter Freme

Ämne: Personalfrågorna måste upp på KS 10 april

Jag utgår ifrån att vi alla tar den uppkomna situationen av alla de avhopp som nu sker på största allvar. Jag har som ni säkert vet för snart en månad sedan via mejl, den som vill få en kopia kan höra av, sig, föreslagit att en utanförstående expert anlitas som snabbt får göra en genomlysning över vad grundproblemet består i och ta fram en plan för hur utvecklingen kan vändas. Jag förstår nu att en sådan kraft nu har anlitats.
Det jag nu skulle önska är att den person som nu anlitas kunde komma till oss i kommunstyrelsen den 10 april, så att vi kan få höra hur arbetet nu går vidare.

Det känns viktigt att vi alla ges god inblick i vilka processer som förhoppningsvis är vidtagna och blir försäkrade om att situationen verkligen tas tag i.

Hoppas att ni delar uppfattningen om att det är en viktig fråga för oss i KS och att den information som jag efterlyser kan fås direkt från konsulten.

Vänligen

Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition
I Österåker
0708-26 33 96

Inga kommentarer: