onsdag 1 maj 2013

1:a Maj på Storängstorget i Åkersberga
Tal Ann-Christine Furustrand

Mötesdeltagare!

Sedan valet har intresset för oss socialdemokrater ökat. Och det känns både bra men är också en utmaning. Vad står ni för Vad vill ni socialdemokrater med Österåker, är frågor som jag möts av. Och självklart berättar vi det. För vi har en idé om Österåker . En ide som präglar allt vårt politiska arbete här i kommunen. För oss är politik inte bara ord, för oss är det på riktigt!

Vår vision för Österåker är att det skall vara en kommun där alla som bor och verkar här ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas.

Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.

Utifrån vår vision la vi socialdemokrater 33 motioner och ställde lika många frågor och interpellationer. Mötesdeltagare så gör ett parti med engagerade företrädare, och det har vi socialdemokrater många av.

I samhällsdebatten kan det ibland låta som om det är slumpen som avgör hur en kommun utvecklas. Så är det givetvis inte. Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, av EU och globala förhållanden. Men vår vardag formas mycket av vad vi Österåkersbor vill och av vad Österåkers kommun, dvs. den politiska majoritet som innehar den politiska makten väljer att göra och inte göra.

Det är därför som de olika förslagen till budget för Österåkers kommun är så viktiga och intressanta för de visar ambitionen, viljan och det visar tydligt vad de olika politiska partierna prioriterar.
I dag är vi 40 000 invånare. Om 20 år är vi kanske 60 000. Det ställer stora krav på Österåkers kommun. Dagens brister i utbud och service till medborgarna behöver rättas till och Österåkers förutsättningar som skärgårdskommun med närhet till Stockholm måste tas till vara. Det kräver kunskap, lyhördhet, fantasi, brett engagemang och politisk vilja.

Vi ser att nivån på kommunalskatten har betydelse. Att det är genom den som kvalitén i servicen till medborgarna kan säkras. 22,5 miljon kronor, som skattesänkningen på 25 öre kostade är ungefär lika stor prioritering som den som vi socialdemokrater istället hade lagt på höja kvalitén i äldreomsorgen.
Vår uppfattning är att avgifter skall hållas så låga som möjligt för att föräldrar ska kunna låta sina barn gå på musikskolan, utöva idrott, eller att äldre ska kunna ha råd att ta emot biståndsbedömd hjälp. Det är politiska val. Man kan göra andra val. Med det här är det val vi socialdemokrater vill göra.

Vi socialdemokrater vill ha en förskola FÖR barnen, för att skapa det anser vi att mindre barngrupper är ett måste. Det är något som alla partiet i kommunalvalet 2010 lovade men som inte genomförts. Det mötesdeltagare är vi socialdemokrater beredda att göra!

Österåker ska bli länets bästa skolkommun. Vem vill inte det. Men mötesdeltagare är det en tävling vi är med ? Nej naturligtvis inte. Vi socialdemokrater ser målet som ett löfte till eleverna och deras föräldrar om att driva skolutvecklingen framåt och att satsa på skolorna i Österåker.
Låt mig vara tydlig - Vi socialdemokrater står för ett sådant löfte.

Enligt SKLs öppna jämförelser hamnade Österåker på plats 17 av 26 i länet. Snart kommer ett antal niondeklassare att gå ut skolan och sjunga den blomstertid nu kommer. Det tragiska är att i mer än tio års tid har mellan 20-24 procent av niorna gått ut grundskolan utan att få godkänt i kärnämnena. Det kan ingen vara nöjd med. Den trenden måste vändas.

Varje kommunalskattesänkning som föreslås och genomförs tar oss allt längre bort från målet om bästa skola. Vi socialdemokrater ser varje kommunalskattesänkning som ett svek mot barnen och skolpersonalen!

Mötesdeltagare skolutvecklingen i Österåkers får inte stanna bara vi ord. Skolutvecklingen måste ske på riktigt! Ännu har inte den borgerliga alliansen levererar vare sig en tydlig definition av målet bästa skola, eller tagit fram en fullödig strategi för att nå målet. Trots att vi socialdemokrater flera gånger i motioner och på annat sätt föreslagit detta

Som kommunalråd i opposition har jag åkt ut till skolorna för att lyssna på hur rektorer och lärare ser på hur vi skall lyfta skolorna i Österåker. Allt det som framkom på denna turne´ samlades i en rapport som innehåller 67 förslag till hur Österåkers skolor kan utvecklas. Många av dessa förslag har också lagt i kommunfullmäktige som motioner.

Så gör engagerade företrädare. Så gör ett parti som är beredd att ta ansvar för att lyfta skolorna i Österåker. Och det partiet mötesdeltagare heter socialdemokraterna och inget annat!

På nationell nivå lägger vi socialdemokrater flera bra skolförslag bland annat en stor investering att minska klasserna i skolan. Det är ett välkommet förslag för oss i Österåker!  Så mötesdeltagare låt oss hoppas att nästa statsminister heter Sefan Löfven!

Genom att Österåkers borgerliga majoritet nu vill införa LOV , Lagen om valfrihet sker en stor förändring .Vi socialdemokrater har inget emot att skapa valfrihet för den enskilde människan, men vi ser inte att att LOV leder till det. För oss är det viktigt att kommunen tar ansvar för medborgarnas behov av äldreomsorg, hemtjänst. Genom att införa LOV släpper kommunen kontrollen.
Ansvaret läggs på den öppna marknaden att tillgodose. Det är en alldeles för stor risk anser vi socialdemokrater, och vi är inte beredda att äventyra att de äldres behov åsidosätts framför aktieägares krav på utdelning från vårdbolag.

De finns ingenting som gör mig så upprörd och det är när vi får ett samhällsklimat där myndigheter som en kommun är aktivt skall bidra till att vi nu skall börja se på äldre människor och deras behov som affärsmöjligheter.

Mötesdeltagare privatiseringsivern har gått för långt ! var är humanismen ? Vad är det sunda förnuftet !

Självklart säger vi socialdemokrater NEJ till LOV.

Upphandlingen och utläggningen på entreprenad av Söra simhall har fått skarp kritik av revisorerna. Brister i beslutsfattande, brister i upphandlingen tveksamt om det ökade priset för baden är försvarbart. Vi socialdemokrater har agerat och reagerat gjort precis allt vi kan. NU står KOMVUX på tur at konkurrensutsättas ett förslag är på väg och konceptet är precis lika dant som för Simhallen. Nästa på tur är väl sannolikt biblioteket.

Privatiseringsivern fortsätter och det finns ingen hejd. Det handlar inte alls om valfrihet för människan, inte alls om att det skall vare ekonomiskt försvarbart utan om en ideologisk låsning om att allt bara ska vara privat.

Snart är det val igen och med det utsätts många löften. Men borde man inte infria en del sedanförra valet ? Jag tänker på löften om inför små barngrupper i förskolan något alla partier lovade. Vi socialdemokrater har påmint om det, för det borde ju vara en väldigt enkel sak om alla har samma löfte att komma överens om att genomföra det. Intresset från samtliga borgerliga partiet har varit noll och intet.

Att kunna flytta hemifrån, få vara lite vuxen, får ro sig själv är många unga människors dröm. Likaså finns det drömmar bland äldre om att bo i en mindre lägenhet, gärna i hyresform. Vi vet att det finns ett stort behov av att bygga små lägenheter här i Österåker och vi socialdemokrater tycker det är självklart att tillgodose det. Får vi ökat inflytande så kommer vi att se till att det blir så.

Den borgerliga alliansens politik har fortsatt att skapat uppmärksamhet i media även nationellt och skapat turbulens. Det har varit extra lönetilldelningar för vissa tjänstemän, det har varit en hel radda med höga tjänstemän som valt att sluta sin anställning i Österåker och som efterlämnat stark kritik mot kommunledningen. Det har varit obetänkta omorganisationer, fackliga företrädare som rutit till, det har kort sagt varit en tuff tid.

Nu är socialdemokraterna ett ansvarstagande parti. Vi försöker göra allt vad vi kan, så långt det är möjligt,  för medborgarnas skull och personalens för att se till att Österåker får en bra fast kommundirektör och att arbetsmiljön för personalen skyndsamt förbättras. Det är ett omfattande arbets om behöver göras men det är viktigt att allt nu blir rätt !

Det som är slående är att Alliansen företrädare tycker sig ha otur. De är kritiska till att media uppmärksammar det som händer i Österåker. Vi några tillfällen har hela alliansen till och med vänt sig mot oss socialdemokrater och skällt för att vi svarat på medias frågor. Bristen på självinsikt från de borgerliga partierna har varit betydande minst sagt.

Mötesdeltagare.

Österåker förtjänar bättre!

Österåker förtjänar en bättre ledning som hanterar uppdraget med mer ödmjukhet och tar större och mer moget ansvar.

Vi behöver inte en ledning som fokuserar på sin egen otur .

Det skiftet , den möjligheten att sätta ned foten och markera den har medborgarna redan nästa år !

Då har jag ett tipps på ett bra parti – det heter socialdemokraterna ett parti med människor som har hjärtat på rätta stället !

Tack för att ni har lyssnat
 

Inga kommentarer: