onsdag 3 april 2013

Hade en expert redan tillsats så hade det varit enkelt att säga detMichaela Fletcher Sjöman (M); kso svarar - med att hänvisa till Tf Kommundirektör.
Alltså egentligen inget svar alls på det jag frågar.
se nedan mitt mejl och det svar jag fått.


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 20 mars 2013 17:33
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist
Ämne: VB: Personalärenden
Prioritet: Hög

Se mitt mejl från förra veckan. Är det inte dags nu att ta in en oberoende expert för en snabb analys och strategi, läs gärna mitt mejl igen.
Jag är mycket bekymra över det som nu händer.

Mvh
Ann-Christine Furustrand


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Michaela Fletcher Sjöman
Skickat: den 18 mars 2013 11:05
Till: Ann-Christine Furustrand
Kopia: Staffan Enquist; Elisabeth Gunnars; Charlotte Lestrade
Ämne: SV: Personalärenden
Prioritet: Hög

Hej,
Se nedan


Michaela Fletcher Sjöman
 Kommunstyrelsens ordförande
 Kommunledningen
 Österåkers kommun
 08 540 810 69
 Hackstavägen 22, Åkersberga
www.osteraker.se


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör – Förfrågningsunderlag har varit ute och nu har en byrå ”vunnit” och arbetet startar omgående. Du blir involverad när det närmar sig.
. näringslivsdirektör – Det är inte en näringslivsdirektör som ska anställas. Ber att få hänvisa till tf KD för information
. förvaltningschef produktionsstyrelsen – Här pågår nu arbete med att finna en interimschef och rekrutering av ny prod.chef sker genom den byra kommunen har ramavtal med. 
. Övriga personalärenden och personalutskottet – nästa möte med personalberedningen är planerat till den 16/4 kl. 13:00
. arbetsmiljö – ber att få hänvisa frågan till tf KD.

Inga kommentarer: