tisdag 17 september 2013

Ett handslag för trafiklösningar


I Österåker är trafikfrågorna en så ”het potatis” att inget parti riktigt vågar sätta ner fötterna.  På så sätt riskerar det att lamslå i stort sett alla trafiklösningar. Trafikfrågorna är inte enkla att hantera, alltid berör trafiklösningar någon del av kommunens medborgare. Vi socialdemokrater tycker att det är frustrerande. Att ingenting händer förlorar medborgarna på som får ägna sig åt att sitta i bilköer och vänta i korsningar på att få komma ut på vägen.

Vi socialdemokrater vill åstadkomma en bred blocköverskridande överenskommelse för att lösa de för medborgarna och kommunen så viktiga trafikfrågorna. Vi kallar det för ett handslag för trafiklösningar.

Våra argument för en blocköverskridande överenskommelse

Utförda medborgarundersökningar visar att trafikfrågorna är en av de viktigaste frågorna för kommunens invånare. Inget parti har presenterat någon helhetslösning eller någon hållbar strategi för att komma tillrätta med trafikproblemen. Inget enskilt parti kan heller åstadkomma något i dessa frågor på egen hand.

För att få igenom nödvändiga trafiklösningar måste kommunen prata med en röst för att nå framgång hos ansvariga myndigheter. Nyckeln till framgång, enligt vår uppfattning, heter därför samarbete.

Österåkers kommun måste på, såväl kort, medellång och lång sikt, kunna genomföra nödvändiga trafiklösningar, för medborgarnas bästa. Vi ser det som en grundförutsättning för en positiv framtidsutveckling av Österåkers kommun. Målet är att politiken, medborgarnas företrädare, uppträder enigt gentemot våra motparter Trafikverket och SL /SLL i diskussionen om lösningar och tidsutfästelser för att så effektivt som möjligt samordna i takt med kommunens expansion.

Att lösa trafikfrågorna är ingen enkel uppgift. Ingen har facit i hand och svar på alla lösningar men vi tror att Österåkers kommun har en chans att komma framåt – om de förtroendevalda är beredda att ta ansvar och att komma överens om vilka trafiklösningar som är nödvändiga

Därför tar vi socialdemokrater initiativ till att söka en så bred överenskommelse som möjligt för att lösa trafikfrågorna. Vi tar nu kontakt med de partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Vi hoppas få besked från alla partier i Österåkers kommunfullmäktige, om intresse finns.

Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition i
Österåker

Leif Pettersson (S)
gruppledare för S i kommunfullmäktige

Anders Pettersson (S)
ordförande för socialdemokraterna i Österåker
 

Inga kommentarer: