torsdag 31 oktober 2013

Vad har kommunen fått för pengarna i Åsättra hamn?


Lämnade idag in en skrivelse till kommunstyrelsen i Österåker.Till
Kommunstyrelsens ordförande
samt ledamöter
Kommundirektören

2013-10-30

Angående Åsättra hamn
Vid senaste kommunstyrelsen så bad jag om att vi till nästa kommunstyrelse skulle få en redovisning av vad som hänt vad gäller muddringen av Åsättra hamn.  Detta bifölls och vid nästa kommunstyrelse skall vi nu få information. Det är utmärkt.  Med detta brev vill jag att den information vi kommer att få blir fylligare och  kompletteras så att vi får hela bilden klar för oss.

I kommunstyrelsen har vi vid flera tillfällen fått veta att muddringsarbetet i princip är klart och nu helt plötsligt föreslås att ytterligare miljoner skall tillföras detta projekt (förslag i alliansens investeringsbudget ). Det kändes för oss märkligt och vi tycker då att innan några ytterligare pengar läggs till detta projekt så bör vi få veta hur mycket pengar kommunen lagt ner och vad vi fått för dessa pengar.

Från ekonomikontoret har jag fått uppgift på att totalt utfall för 2013 är 7,7 mkr.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har totalt bokfört 15,3 mkr på Åsättra. Det är alltså mycket pengar som lagts ner och det är som sagt rimligt att vi får veta, vad har kommunen fått för sina pengar?
Vad jag förstår så har arbetet upphandlats. Hur har det gått till? Vad är det för redan utfört arbete som kommun beställt?  Har kommunen granskat om det utförda arbetet är genomfört? Är arbetet besiktigat? I så fall vad visade detta?
Enligt uppgift skall djupet vara 3,4 m. Av en passagerare på en taxibåt (nu i oktober) där man följt ekolodet i hamnen noterades att djupet i inloppet varierade mellan 0,7 m och 1,4 m. Som djupast var det alltså 1,4 m vilket är långt ifrån vad inseglingsrännan skall ha i hela sin längd (3,4m).Självklart kan vattenståndet varit lågt men två meters skillnad är ganska mycket.

I går åkte jag till Åsättra hamn. På plats kunde jag konstatera att ingen verksamhet var igång, men uppsatt anslag meddelade att arbeta skall sättas igång den 1 november. Till höger när man tittar ut över vattnet såg jag ett stängslat område, jag åkte dit för att titta. Där inom stängslat område i storlek som en fotbollsplan ligger muddringsmassor.  En varningsskylt på stängslet står ” Att beträda området kan innebära livsfara, då det är flera meter djupt mudder och lera under den torkade skorpan. Stängslet tas bort först när området är säkert” . Det jag ser och läser ger mig fler frågor;
Är det här det bästa sättet att förvara muddringsmassor på?Finns gifter i muddringsmassorna? Vilka konsekvenser får det? Hur hanteras i så fall dessa gifter?

Hur länge skall muddringsmassorna ligga på den här platsen? En kortare tid och sedan forslas bort? Eller skall dessa ligga kvar?
Om muddringsmassorna skall ligga kvar undrar jag hur gör man då för att marken skall bli säker att gå på? På den mark muddringsmassorna ligger (eller har det blivit mark och tidigare varit vatten??)vad kan denna mark framöver används till ? Går marken alls att använda eller blir det för alltid ett inhägnat område?

Alltså, denna fråga har tre delar.
1. Kostnaderna och vad har vi fått för pengarna
2. Upphandlingen- vad har kommunen beställt för arbete och vad har vi fått utfört. Är det besiktigat, ec
3. Miljöaspekter vad gäller muddringsmassorna, se ovan

Bifogar bilder

Med vänliga hälsningar
Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition
i Österåker


 

Inga kommentarer: