fredag 17 januari 2014

Säbyviken presenteras som studentprojekt

Idag, fredag begav jag mig till Folkets Hus i Åkersberga för att lyssna till studenter från Stockholms universitet som presenterad sin rapport som är en  miljökonsekvensbeskrivning för Säbyvikens marina och naturpark i Österåkers kommun.

Rapporten ingår i studierna i en kurs på avanserad nivå vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och omfattar 15 högskolepoäng.
Mycket intressant att studenterna analyserat dels själva Säbyvikens marina utifrån ett nollalternativ, utifrån ett nollplusalternativ och ett planalternativ samt en alternativ utformning. Naturparken analyserades på ett likartat sätt ur ett nollalternativ, planalternativ och en alternativ utformning. De alternativa förslagen är studenternas egna. Det var intressant att ta del av ytterligare sätt att se på vad som kan och borde göras i området.

Säbyviken är sedan lång tid tillbaka ett kontroversiellt område, där byggande av fastigheter setts som svartbyggen, frågan om strandskydds vara eller icke varande diskuterats. Starka ord i sammanhanget från olika intressenter har till och med talat om korruption. Turerna genom åren har varit många och känslosamma.

Min egen reflektion är att det känns märkligt att markägare på en yta villdela kraftigt bygga ut den idag befintliga marinan med båthus och förlängning av brygger som skulle bli närmare 200 m långa, till det vill markägaren förlägga en naturpark med uthyrning av stugor till lands som på flottar i vattnet, anlägga en sandstrand, ge möjlighet för bergsklättring, med mycket mera. En väldig koncentration av olika projekt i ett område. Ibland har jag stilla tänkt att det är tur att också inte ett tivoli föreslås här också när man ändå är på gång. Jag har varit emot denna, som jag ser det, överetablering av Säbyviken, och jag ställer mig tveksam till om människor kommer att ha lust att tillbringa sin ledighet med att bada dikt an en stor båtmarina. Huruvida det numera omtalade båthuset byggts enligt alla regler är också en intressant fråga , i lokaltidningen har jag läst att markägaren överklagat till högsta juridiska instans och förlorat , vilket då innebär att byggnaden skall rivas. Vad gör kommunen ? Naturskyddsföreningen som var på plats berättade att de skrivit två brev och frågat utan att ha fått något svar. Var exakt frågan om detaljplaner för området ligger i planeringen vet jag inte, det var länge sedan frågan var uppe. Så vi får väl se vad som händer. Socialdemokraterna var väl representerade, vi var tre förtroendevalda S-ledamöter på plats. Var höll resten av partierna hus, var en berättigad fråga, som även vi ställde oss.

 

torsdag 9 januari 2014

Glad och hedrad för förtroendet

Socialdemokraterna i Österåker fastställde, efter provval,  sin kommunfullmäktigelista på sista medlemsmötet innan jul.

Jag är glad och mycket hedrad av att ha fått förnyat förtroende av våra medlemmar att stå som partiets första namn och kommunalrådskandidat
här i Österåker för nästa mandatperiod.

Det känns som om det sätt vi arbetat under den här mandatperioden har uppskattats,stödet från medlemmarna känns som ett kvitto på det och det är väldigt roligt. Det arbetet skall vi nu gemensamt bygga vidare på och göra ännu bättre.

Socialdemokraterna är en politisk kraft att räkna med i Österåkers kommun. Vi lägger fram förslag i syfte att bidra till utveckling och ökad kvalitet i de verksamheter som kommunen finaniserar eller driver på egen hand. Ibland får vi igenom våra förslag, ibland inte. Ibland återkommer våra förslag fast från andra partiet, det känns ärligt talat som att åka snålskjuts på vår bekostnad, men sånt händer.Så visst bidrar vi så mycket det går i den roll vi har i opposition.

Nu vill vi ju gärna ändra på det förhållandet. Att befinna sig i opposition har sin charm, men att ha möjighet att genomföra sin politik och leda kommunen framåt, att vara i majoritet det är någt helt annat. Det är dit vi vill.Vår förhoppning är att Österåkersborna skall ge oss ökat förtroende i valet 2014.Vi vet att vårt engagemang och vår drivkraft har uppskattats, men nu gäller det att också ge oss den uppskattningen räknat i mandat.

Vi socialdemokrater har skrinlagt oss om att bedriva en tydlig socialdemokratisk politik. Det ska inte råda några tveksamheter om vad vi socialdemokrater står. Det skall var tydligt vad en röst på socialdemokraterna innebär. Det här jobbar vi en hel del med.

Att vara politiker är att ta ställning. Det gäller att vrida och vända på den problematik vi ställs inför för att finna den bästa lösningen. Alltid med meborgarnas bästa för ögonen. Vi tar till oss information, fakta och vi lyssnar på olika synpunkter för att sedan bestämma oss för den ståndpunkt som blir vår. Den gemensamma basen, våra grundvärderingar om alla människors lika värde, om solidaritet mellan människor, om jämlikhet finns alltid med oss. Likaså det handingsprogram som vi gått tillval på. Vi redovisar öppet hur vi tänkt och vad vi kommer fram till.

Så har vi nu jobbat och det skall vi fortätta med. Det är som jag ser det att öppet och ärligt sätt att ta sig an uppgiften att vara förtroendevald i medborgarnas tjänst här i Österåker. Och vi Sociademokrater har en ambition att vara just ett seriöst och ansvarstagande parti. Även om samhällsfrågorna ofta är komplicerade, så är det vår ambition att försöka förklara hur vi ser på frågorna och hur vi kommit fram till vår ståndpunkt.

Socialdemokraterna är inget vinflöjelparti. Vi vill att medborgarna inte bara skall veta vad vi står för utan också känna tilltro till att att vi står för det vi sagt. Att, bara sätta upp fingret i luften och ständigt följa vart vinden för tillfälligt kommer ifrån, är inte vår melodi.

Politik för oss är inte bara ord, det är på riktigt!

God fortsättning på nya valåret !

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...