Fortsätt till huvudinnehåll

Glad och hedrad för förtroendet

Socialdemokraterna i Österåker fastställde, efter provval,  sin kommunfullmäktigelista på sista medlemsmötet innan jul.

Jag är glad och mycket hedrad av att ha fått förnyat förtroende av våra medlemmar att stå som partiets första namn och kommunalrådskandidat
här i Österåker för nästa mandatperiod.

Det känns som om det sätt vi arbetat under den här mandatperioden har uppskattats,stödet från medlemmarna känns som ett kvitto på det och det är väldigt roligt. Det arbetet skall vi nu gemensamt bygga vidare på och göra ännu bättre.

Socialdemokraterna är en politisk kraft att räkna med i Österåkers kommun. Vi lägger fram förslag i syfte att bidra till utveckling och ökad kvalitet i de verksamheter som kommunen finaniserar eller driver på egen hand. Ibland får vi igenom våra förslag, ibland inte. Ibland återkommer våra förslag fast från andra partiet, det känns ärligt talat som att åka snålskjuts på vår bekostnad, men sånt händer.Så visst bidrar vi så mycket det går i den roll vi har i opposition.

Nu vill vi ju gärna ändra på det förhållandet. Att befinna sig i opposition har sin charm, men att ha möjighet att genomföra sin politik och leda kommunen framåt, att vara i majoritet det är någt helt annat. Det är dit vi vill.Vår förhoppning är att Österåkersborna skall ge oss ökat förtroende i valet 2014.Vi vet att vårt engagemang och vår drivkraft har uppskattats, men nu gäller det att också ge oss den uppskattningen räknat i mandat.

Vi socialdemokrater har skrinlagt oss om att bedriva en tydlig socialdemokratisk politik. Det ska inte råda några tveksamheter om vad vi socialdemokrater står. Det skall var tydligt vad en röst på socialdemokraterna innebär. Det här jobbar vi en hel del med.

Att vara politiker är att ta ställning. Det gäller att vrida och vända på den problematik vi ställs inför för att finna den bästa lösningen. Alltid med meborgarnas bästa för ögonen. Vi tar till oss information, fakta och vi lyssnar på olika synpunkter för att sedan bestämma oss för den ståndpunkt som blir vår. Den gemensamma basen, våra grundvärderingar om alla människors lika värde, om solidaritet mellan människor, om jämlikhet finns alltid med oss. Likaså det handingsprogram som vi gått tillval på. Vi redovisar öppet hur vi tänkt och vad vi kommer fram till.

Så har vi nu jobbat och det skall vi fortätta med. Det är som jag ser det att öppet och ärligt sätt att ta sig an uppgiften att vara förtroendevald i medborgarnas tjänst här i Österåker. Och vi Sociademokrater har en ambition att vara just ett seriöst och ansvarstagande parti. Även om samhällsfrågorna ofta är komplicerade, så är det vår ambition att försöka förklara hur vi ser på frågorna och hur vi kommit fram till vår ståndpunkt.

Socialdemokraterna är inget vinflöjelparti. Vi vill att medborgarna inte bara skall veta vad vi står för utan också känna tilltro till att att vi står för det vi sagt. Att, bara sätta upp fingret i luften och ständigt följa vart vinden för tillfälligt kommer ifrån, är inte vår melodi.

Politik för oss är inte bara ord, det är på riktigt!

God fortsättning på nya valåret !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…