torsdag 9 januari 2014

Glad och hedrad för förtroendet

Socialdemokraterna i Österåker fastställde, efter provval,  sin kommunfullmäktigelista på sista medlemsmötet innan jul.

Jag är glad och mycket hedrad av att ha fått förnyat förtroende av våra medlemmar att stå som partiets första namn och kommunalrådskandidat
här i Österåker för nästa mandatperiod.

Det känns som om det sätt vi arbetat under den här mandatperioden har uppskattats,stödet från medlemmarna känns som ett kvitto på det och det är väldigt roligt. Det arbetet skall vi nu gemensamt bygga vidare på och göra ännu bättre.

Socialdemokraterna är en politisk kraft att räkna med i Österåkers kommun. Vi lägger fram förslag i syfte att bidra till utveckling och ökad kvalitet i de verksamheter som kommunen finaniserar eller driver på egen hand. Ibland får vi igenom våra förslag, ibland inte. Ibland återkommer våra förslag fast från andra partiet, det känns ärligt talat som att åka snålskjuts på vår bekostnad, men sånt händer.Så visst bidrar vi så mycket det går i den roll vi har i opposition.

Nu vill vi ju gärna ändra på det förhållandet. Att befinna sig i opposition har sin charm, men att ha möjighet att genomföra sin politik och leda kommunen framåt, att vara i majoritet det är någt helt annat. Det är dit vi vill.Vår förhoppning är att Österåkersborna skall ge oss ökat förtroende i valet 2014.Vi vet att vårt engagemang och vår drivkraft har uppskattats, men nu gäller det att också ge oss den uppskattningen räknat i mandat.

Vi socialdemokrater har skrinlagt oss om att bedriva en tydlig socialdemokratisk politik. Det ska inte råda några tveksamheter om vad vi socialdemokrater står. Det skall var tydligt vad en röst på socialdemokraterna innebär. Det här jobbar vi en hel del med.

Att vara politiker är att ta ställning. Det gäller att vrida och vända på den problematik vi ställs inför för att finna den bästa lösningen. Alltid med meborgarnas bästa för ögonen. Vi tar till oss information, fakta och vi lyssnar på olika synpunkter för att sedan bestämma oss för den ståndpunkt som blir vår. Den gemensamma basen, våra grundvärderingar om alla människors lika värde, om solidaritet mellan människor, om jämlikhet finns alltid med oss. Likaså det handingsprogram som vi gått tillval på. Vi redovisar öppet hur vi tänkt och vad vi kommer fram till.

Så har vi nu jobbat och det skall vi fortätta med. Det är som jag ser det att öppet och ärligt sätt att ta sig an uppgiften att vara förtroendevald i medborgarnas tjänst här i Österåker. Och vi Sociademokrater har en ambition att vara just ett seriöst och ansvarstagande parti. Även om samhällsfrågorna ofta är komplicerade, så är det vår ambition att försöka förklara hur vi ser på frågorna och hur vi kommit fram till vår ståndpunkt.

Socialdemokraterna är inget vinflöjelparti. Vi vill att medborgarna inte bara skall veta vad vi står för utan också känna tilltro till att att vi står för det vi sagt. Att, bara sätta upp fingret i luften och ständigt följa vart vinden för tillfälligt kommer ifrån, är inte vår melodi.

Politik för oss är inte bara ord, det är på riktigt!

God fortsättning på nya valåret !

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...