Fortsätt till huvudinnehåll

Säbyviken presenteras som studentprojekt

Idag, fredag begav jag mig till Folkets Hus i Åkersberga för att lyssna till studenter från Stockholms universitet som presenterad sin rapport som är en  miljökonsekvensbeskrivning för Säbyvikens marina och naturpark i Österåkers kommun.

Rapporten ingår i studierna i en kurs på avanserad nivå vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och omfattar 15 högskolepoäng.
Mycket intressant att studenterna analyserat dels själva Säbyvikens marina utifrån ett nollalternativ, utifrån ett nollplusalternativ och ett planalternativ samt en alternativ utformning. Naturparken analyserades på ett likartat sätt ur ett nollalternativ, planalternativ och en alternativ utformning. De alternativa förslagen är studenternas egna. Det var intressant att ta del av ytterligare sätt att se på vad som kan och borde göras i området.

Säbyviken är sedan lång tid tillbaka ett kontroversiellt område, där byggande av fastigheter setts som svartbyggen, frågan om strandskydds vara eller icke varande diskuterats. Starka ord i sammanhanget från olika intressenter har till och med talat om korruption. Turerna genom åren har varit många och känslosamma.

Min egen reflektion är att det känns märkligt att markägare på en yta villdela kraftigt bygga ut den idag befintliga marinan med båthus och förlängning av brygger som skulle bli närmare 200 m långa, till det vill markägaren förlägga en naturpark med uthyrning av stugor till lands som på flottar i vattnet, anlägga en sandstrand, ge möjlighet för bergsklättring, med mycket mera. En väldig koncentration av olika projekt i ett område. Ibland har jag stilla tänkt att det är tur att också inte ett tivoli föreslås här också när man ändå är på gång. Jag har varit emot denna, som jag ser det, överetablering av Säbyviken, och jag ställer mig tveksam till om människor kommer att ha lust att tillbringa sin ledighet med att bada dikt an en stor båtmarina. Huruvida det numera omtalade båthuset byggts enligt alla regler är också en intressant fråga , i lokaltidningen har jag läst att markägaren överklagat till högsta juridiska instans och förlorat , vilket då innebär att byggnaden skall rivas. Vad gör kommunen ? Naturskyddsföreningen som var på plats berättade att de skrivit två brev och frågat utan att ha fått något svar. Var exakt frågan om detaljplaner för området ligger i planeringen vet jag inte, det var länge sedan frågan var uppe. Så vi får väl se vad som händer. Socialdemokraterna var väl representerade, vi var tre förtroendevalda S-ledamöter på plats. Var höll resten av partierna hus, var en berättigad fråga, som även vi ställde oss.

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…