fredag 17 januari 2014

Säbyviken presenteras som studentprojekt

Idag, fredag begav jag mig till Folkets Hus i Åkersberga för att lyssna till studenter från Stockholms universitet som presenterad sin rapport som är en  miljökonsekvensbeskrivning för Säbyvikens marina och naturpark i Österåkers kommun.

Rapporten ingår i studierna i en kurs på avanserad nivå vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och omfattar 15 högskolepoäng.
Mycket intressant att studenterna analyserat dels själva Säbyvikens marina utifrån ett nollalternativ, utifrån ett nollplusalternativ och ett planalternativ samt en alternativ utformning. Naturparken analyserades på ett likartat sätt ur ett nollalternativ, planalternativ och en alternativ utformning. De alternativa förslagen är studenternas egna. Det var intressant att ta del av ytterligare sätt att se på vad som kan och borde göras i området.

Säbyviken är sedan lång tid tillbaka ett kontroversiellt område, där byggande av fastigheter setts som svartbyggen, frågan om strandskydds vara eller icke varande diskuterats. Starka ord i sammanhanget från olika intressenter har till och med talat om korruption. Turerna genom åren har varit många och känslosamma.

Min egen reflektion är att det känns märkligt att markägare på en yta villdela kraftigt bygga ut den idag befintliga marinan med båthus och förlängning av brygger som skulle bli närmare 200 m långa, till det vill markägaren förlägga en naturpark med uthyrning av stugor till lands som på flottar i vattnet, anlägga en sandstrand, ge möjlighet för bergsklättring, med mycket mera. En väldig koncentration av olika projekt i ett område. Ibland har jag stilla tänkt att det är tur att också inte ett tivoli föreslås här också när man ändå är på gång. Jag har varit emot denna, som jag ser det, överetablering av Säbyviken, och jag ställer mig tveksam till om människor kommer att ha lust att tillbringa sin ledighet med att bada dikt an en stor båtmarina. Huruvida det numera omtalade båthuset byggts enligt alla regler är också en intressant fråga , i lokaltidningen har jag läst att markägaren överklagat till högsta juridiska instans och förlorat , vilket då innebär att byggnaden skall rivas. Vad gör kommunen ? Naturskyddsföreningen som var på plats berättade att de skrivit två brev och frågat utan att ha fått något svar. Var exakt frågan om detaljplaner för området ligger i planeringen vet jag inte, det var länge sedan frågan var uppe. Så vi får väl se vad som händer. Socialdemokraterna var väl representerade, vi var tre förtroendevalda S-ledamöter på plats. Var höll resten av partierna hus, var en berättigad fråga, som även vi ställde oss.

 

Inga kommentarer: