onsdag 10 september 2014

Deras löften kan kosta skattebetalarna miljoner!

Nu är beslutet fattat vad gäller handelsplats Rosenkälla. Österåkers kommun har låst sig fast för att det är just här i Rosenkälla som en framtida satsning på ett nytt badhus skall byggas. Det beklagar vi Socialdemokrater. Det sker utan någon som helst analys över var den bästa platsen för nytt badhus är. Sannolikt finns betydligt bättre plats på närmare håll där skolor, familjer och ldre istället skulle kunna gå eller cykla till. Löftet om en delfinansiering av badet kan kosta skattebetalarna hur mycket som helst.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Österåkerspartiet och Roslagspartiet drev igenom beslutet.

Med  hänsyn till skattebetalarna har vi velat försäkra oss om att kommunen åtaganden i handelsplatsen är rimliga och att dessa preciserades. Nu blev det inte så - då sa vi nej!

När det gäller satsningar på att konkret minska barngrupperna i förskolan då ryggar partierna för kostanderna liksom när det gäller att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Men när det gäller löften om en delfinansiering av ett bad då rullar miljonerna obehindrat.

Österåker behöver en ny regering!

Lägg din röst på Socialdemokraterna

Inga kommentarer: