Fortsätt till huvudinnehåll

Talet på Kanalens dag

( det talade ordet gäller)

Jag vill börja med att berätta hur jag upplever Österåker.

Österåker är en fantastisk kommun på många sätt. Med sin natur och närheten till havet.
I Österåker bodde 6000 perosner 1964 när jag flyttade hit som sjuåring. Idag bor 40 000 personer här, och vi blir allt fler.

Alla vi som flyttat hit kommer från så väl Jönköping, Eskilstuna, som från Vhile, Finland , Iran.
Vi har något gemensamt - vi är alla Österåkersbor.

Vi skall se till att bygga upp, utveckla och sköta vår gemensamma kommun på bästa sätt!

Ingen politisk kraft skall lyckas komma hit och så splittring mellan oss Österåkersbor!

Rasismen ska inte få någon grogrund här. Utan vi Österåkersbor skall hålla ihop och stå för människans okränkbara värde. !

Socialdemokrat blev jag när jag såg hur barnen i Öteråker inte prioriterades. Förskola, skola hämnade ständigt längre ner i prioritering när Österåkers kommuns styrande borgergliga partiet skulle göra Österåker till en lågskattekommun.

Tyvärr råder idag samma politiska prioriteringar. Vi Socialdemokrater har kämpat för och föreslagit att barngrupperna i förskolan skall minskas medans samtliga borgerglia partier sagt nej. Varför lita på och rösta på partierna som kämpat så starkt för att inte göra något av det , som de nu lovar. Vi socialdemokrater kommer att minska barnantalet på riktigt i förskolan. Vi menar att det går att styra Österåker på ett annat och bättre sätt.

Utvecklingen av Österåker måste nu främst fokuseras inom de områden som fått stå tillbaka.
En röst på Socialdemokratertna innebär:

En tydlig minskning av barngrupperna i förskolan med sikte på att nå målen om 12 barn i småbarnsgrupper 1-3 år och 15 barn i grupper 4-5 åringar.

Med de satsningar som en socialdemokratiska regering lovar, ger det oss möjlighet att snarast påbörja rekryteringen av minst 28 nya lärare och speciallärare i en satsning på att minska Österåkers skolklasser.

Vi skulle kunna investera 18,4 miljoner kornor i en satsning för att göra läraryrket i Öteråker mer attraktivt vad gäller till exempel löner och kompetensutveckling.

Vi tänker ta fram ett handlingsprogram tillsammans md rektorer, lärare, skolpersonal, forskning för att se till att alla elever här i Österåker når de uppsatt målen.

All barn har rätt att få den hjälp  och det stöd som krävs

Den kommunaka vuxenutbildningen hålelr på att avvecklas här i Österåker. Det tänker vi inte bara sätta stopp för utan se till att åter bygga upp ett starkt KOMVUX som kan sela en aktiv roll för att hjälpa människor att komma ut i arbetslivet, vidareutbilda sig. Här kan företag skräddarsy utbildningar som ger dem den arbetskraft de saknar.

Äldre skall ha det bra här i Österåker.

Vi tänker satsa på att stärka kvalitén. Möjligheter att få komma utanför äldreboendet liksom att kunna få ta del av kultur och fysisk aktivitet.

Det handlar om livskvalitet.

Vi Socialdemokrater tänker höja ersättningen till dem som driver äldreomsorg i särskilt boende med 10 procent med krav på lägsta bemanning, 3 personal per 8 omsorgstagare.

Fler äldreboenden måste byggas för att bygga ikapp det eftersatta behovet. Ny amoderna äldreboenden måste också byggas för att möta kraven från morgondagens äldre.

Vinstjakten i välfärdenmåste stoppas. Skolor och äldreboenden ska inte kunna gå i konkurs som John Bauer gymnasiet gjorde här i Österåker!

Det behövs byggas fler bostaäder i Österåkers kommun. Fler hyreslägenheter så att unga kan bo kvar här hemma i kommunen ochså att  äldre kan flytta från sin villa till mindre boende. Vi skall bygga nya bostadsområden på ett miljövänligt sätt. Främst i centrala Åkersberga, söder därom och västerut.

Vi vill att kommunen aktivt försöker locka hit fler och större företag, så att fler Österåkersbor kan finna sin försärjning, sitt jobb här på hemmaplan och slippa arbetspendla många timmar om dagen.

Kollektivtrafiken har alltid varit eftersatt här i Österåker. Roslagsbanan byggs nu ut. Men vi behöver även fler bussar med tätare turer. Bussen till Dmarudden ska vara en permanent linje som gärna får utvecklas att gå även under helger under höst och vinter.

Ett parti kan inte ensamt råda bot på trafiken i Österåker! Utan det måst vi partier göra tillsammans så att vi blir en stark röst som ställer krav gentemot Trafikverket. Därför har jag och Socialdemokraterna tagit ett initiativ som vi kallar för ett handslag för trafiklösningar. Alla partier är med- utom ett --och det är Roslagspartiet som hellre står ensamma kvar

Jag invigde Stockholms läns största solcellspark häromdagen på Runöskolan här i Österåker. Vi vill gärna att andra inspireras att också satsa på förnyelsebar energi. Vi kommer se till att Österåkers kommun blir en av dem.

I takt med att vi blir fler invånare måste planeringen av nya idrottshallar, skatboardparker, badanläggninar etc, hänga med. Vi är trötta på ogenomtänkta ad hoc beslut som de borgergliga partierna ägnar sig åt, utan tänker ta fram en långsiktig planering för så väl utbyggnad som upprustning.

Det finns mycket att ta tag i och utveckla. Och vi har ett bra lokalt program för det. Hoppas att ni har läst det, annars finns det att få i vårt tält här på Kanalens dag.

Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till er alla.

Hur tycker ni att morgondagens styrande politiker i Österåkers ska se på er ?
Vill du bli sedd som medborgare med rättigheter och skyldigheter - eller vill du bli sedda som kund som shoppar välfärdstjänster ?

Sättet att se på sina invånare har betydelse när beslut skall fattas!

För oss är du medborgare och jag hoppas att Socialdemokraterna är det parti du väljer att lägga din röst på!

Österåker behöver en ny regering. Vi är beredda att axla ett sådant ansvar.

Tack för att ni har lyssnat !
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…