Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2015
Österåker 2015-01-16
Ett av oppositionens viktigaste uppdrag är att granska den styrande majoriteten. I Uppdrag Gransknings program ”Kommungranskarna” har relationen mellan toppolitiker i vår kommun och Sveriges rikaste grevefamilj granskats. I spåren av granskningen har en rad komprometterande uppgifter framkommit kring utbyggnaden av Säbyvikens marina.
Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), kommenterar avslöjandena med ”att det känns orent”. Vi tar detta som garant för att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar att den föreslagna ändringen i detaljplanen av Säbyviken och marinan stoppas och att ärendet utreds.
Våra kommuninnevånare har gång efter annan bevittnat tvivelaktiga ställningstaganden och märkliga ageranden från den styrande majoriteten. Det som upprör och smärtar oss från oppositionen mest kring de avslöjanden som nu gjorts är att ingen i Österåker längre verkar förvånad över bristen på transparens och råda…
Österåker är inte moderaternas egendom
http://www.svt.se/opinion/article2604637.svt


“Det som upprör allra mest är att ingen i Österåker längre verkar förvånad”, skriver kommunalrådet Ann-Christine Furustrand (S) .

SVT:s Uppdrag granskning i går kväll hade egentligen bara en nyhet för oss som bor och verkar i Österåker. Den fram tills nu okända uppgiften om att Ingela Gardner (M) även mottagit ett lån och en årlig rabatt på 180 000 kronor på arrendet av marken där moderatpolitikern har sin skola.
I övrigt är inslaget ytterligare en påminnelse om hur det går till här i Österåker. Det känns rent ut sagt för jävligt. Förtroendet för politiken skadas. Tyvärr dras alla över en kam och det är mycket frustrerande.
Jag har nu varit kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i fyra år. Jag har lagt ned mycket arbeta med att reagera. Överklagat beslut för rättsliga prövningar, reserverat mig i protokoll mot beslut, försökt hitta andra lösningar.Inte sällan möts vi av skepsis och brist på re…