Fortsätt till huvudinnehåll
Österåker är inte moderaternas egendom
http://www.svt.se/opinion/article2604637.svt


“Det som upprör allra mest är att ingen i Österåker längre verkar förvånad”, skriver kommunalrådet Ann-Christine Furustrand (S) .

SVT:s Uppdrag granskning i går kväll hade egentligen bara en nyhet för oss som bor och verkar i Österåker. Den fram tills nu okända uppgiften om att Ingela Gardner (M) även mottagit ett lån och en årlig rabatt på 180 000 kronor på arrendet av marken där moderatpolitikern har sin skola.
I övrigt är inslaget ytterligare en påminnelse om hur det går till här i Österåker. Det känns rent ut sagt för jävligt. Förtroendet för politiken skadas. Tyvärr dras alla över en kam och det är mycket frustrerande.
Jag har nu varit kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i fyra år. Jag har lagt ned mycket arbeta med att reagera. Överklagat beslut för rättsliga prövningar, reserverat mig i protokoll mot beslut, försökt hitta andra lösningar.Inte sällan möts vi av skepsis och brist på respekt från borgerliga företrädare när oppositionen ifrågasätter.

Kommunalrådet Gardners egna extravaganta avtackning, beställningen på oljemålning av henne själv och mycket mer. Det som upprör allra mest är att ingen längre verkar förvånad i Österåker.
Moderaternas moraliska kompass är stundtals helt ur funktion. Det kommer troligtvis att hända igen och igen. Det är det som är det riktigt allvarliga.

Uppgifterna i Uppdrag granskning har valsat runt i media i flera år. Men nu är det inte den enda detaljplanen som greve Douglas är involverad i. Greven vill bygga ett nytt, stort köpcenter.
Aldrig har vi sett en detaljplan med så få krav från en kommun.Detaljplanen står vidöppen för allt vad greven önskar göra i området. Kommunens borgerliga politiker gick så långt att de skrev in i exploateringsavtalet att kommunen bekostar en framtida simhall.

Om det är rätt plats att bygga en framtida simhall, en bra bit från kommunens kärna och vad detta kan komma att kosta skattebetalarna i kommunen, den diskussionen var svår att få upp till offentlig debatt – trots ihärdiga försök från de oppositionspartier som reagerade.

Hur kan det bli så här? Det går inte att komma ifrån känslan av att det har betydelse att Greve Douglas, som uppenbarligen är en mycket förmögen man också bevisligen har en centralt plats i det moderata partiet i kommunen.
Greve-historien är inte den enda i kommunen.
Helena Jungenstam (M) var en av Österåkers ledande moderatpolitiker och ordförande i socialnämnden.Hösten 2008 fick hon, av den borgerliga majoriteten, grönt ljus för att knoppa av tre yrkeslinjer, frisör-, bygg- och elprogrammen från kommunala Röllingby gymnasium. Priset sattes till 150 000 kronor.Företaget gjorde enligt uppgift publicerade i media redan första året en vinst på 1 184 000 kronor, åtta gånger priset, och hade en omsättning på 22 miljoner kronor. Nu är det förvärvade sålt och politikern har flyttat från kommunen – låt mig gissa att även den förtjänsten varit god.

Några få tjänstemän fick för något år sedan extra lönepåslag, utanför fackliga förhandlingar, om cirka 5000 kronor i månaden.  Allt pekade på att detta skedde efter önskemål från Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Vi socialdemokrater prövade frågan rättsligt
.
Men det visade sig inte vara möjligt då Förvaltningsrätten endast kan pröva fattade beslut. Här fattades inga beslut. Moderaterna bara gjorde som de ville, höjde lönen för vissa utvalda.
Förkastligt, ja visst, det bidrog till upprörda stämningar inom kommunens personal och ledde till att en del chefer lämnade kommunen. Olagligt uppenbarligen inte – men naturligtvis djupt omoraliskt.

Michaela Fletcher (M), kallade i Uppdrag granskning lån och rabatterat arrende för ”orent”. Det är att göra en kunglig pudel – nu vänder vi blad. Moderaterna har en kultur av långt regerande i Österåker och som enigt min uppfattning bidragit till att fingertoppskänsligheten ofta saknas.

Orkar Moderaterna internt ifrågasätta sin egen kultur? Ser partiet hur de själva bidragit till ”affärerna”? Eller är det återigen medias fel? Eller oppositionens?
Kommunen är medborgarnas, inte moderaternas egendom. Det tycks de ha glömt.
   
Ann-Christine Furusand opinion@svt.se

Publicerad:15 januari 2015 - 15:57

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…