Fortsätt till huvudinnehåll
Österåker 2015-01-16
Ett av oppositionens viktigaste uppdrag är att granska den styrande majoriteten. I Uppdrag Gransknings program ”Kommungranskarna” har relationen mellan toppolitiker i vår kommun och Sveriges rikaste grevefamilj granskats. I spåren av granskningen har en rad komprometterande uppgifter framkommit kring utbyggnaden av Säbyvikens marina.
Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), kommenterar avslöjandena med ”att det känns orent”. Vi tar detta som garant för att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar att den föreslagna ändringen i detaljplanen av Säbyviken och marinan stoppas och att ärendet utreds.
Våra kommuninnevånare har gång efter annan bevittnat tvivelaktiga ställningstaganden och märkliga ageranden från den styrande majoriteten. Det som upprör och smärtar oss från oppositionen mest kring de avslöjanden som nu gjorts är att ingen i Österåker längre verkar förvånad över bristen på transparens och rådande demokratiskt underskott. 
En demokrati förutsätter att man förvaltar väljarnas förtroende och oppositionen har som ansvar att granska den sittande majoriteten. Uppdrag Gransknings kartläggning av turerna kring Säbyviken kräver att tilltänkta detaljplaner stoppas och att resultaten av boendes överklaganden hanteras korrekt.

Detta kommer vi att yrka på och vi förväntar oss återigen att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar detta. Om politiken skall återvinna det förtroende som skadats hos väljarna avgör den styrande majoriteten, och vi från oppositionen kommer göra allt vi kan för att detta görs.
Ann-Christine Furustrand, S
Michael Solander, Mp


 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…