fredag 16 januari 2015

Österåker 2015-01-16
Ett av oppositionens viktigaste uppdrag är att granska den styrande majoriteten. I Uppdrag Gransknings program ”Kommungranskarna” har relationen mellan toppolitiker i vår kommun och Sveriges rikaste grevefamilj granskats. I spåren av granskningen har en rad komprometterande uppgifter framkommit kring utbyggnaden av Säbyvikens marina.
Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), kommenterar avslöjandena med ”att det känns orent”. Vi tar detta som garant för att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar att den föreslagna ändringen i detaljplanen av Säbyviken och marinan stoppas och att ärendet utreds.
Våra kommuninnevånare har gång efter annan bevittnat tvivelaktiga ställningstaganden och märkliga ageranden från den styrande majoriteten. Det som upprör och smärtar oss från oppositionen mest kring de avslöjanden som nu gjorts är att ingen i Österåker längre verkar förvånad över bristen på transparens och rådande demokratiskt underskott. 
En demokrati förutsätter att man förvaltar väljarnas förtroende och oppositionen har som ansvar att granska den sittande majoriteten. Uppdrag Gransknings kartläggning av turerna kring Säbyviken kräver att tilltänkta detaljplaner stoppas och att resultaten av boendes överklaganden hanteras korrekt.

Detta kommer vi att yrka på och vi förväntar oss återigen att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar detta. Om politiken skall återvinna det förtroende som skadats hos väljarna avgör den styrande majoriteten, och vi från oppositionen kommer göra allt vi kan för att detta görs.
Ann-Christine Furustrand, S
Michael Solander, Mp


 
 

Inga kommentarer: