Fortsätt till huvudinnehåll

Vi vill se mer kompromissvilja

Har varit och hälsat på boende på Luffarbacksvägen. Ville rent visuellt se konkret var det innebär dels med kommunens förslag som finns i ny detaljplan som just passerat kommunstyrelsen och är på väg till kommunfullmäktige. Ville också visuellt se hur det boendes kompromissförslag ser ut i jämförelse med kommunens.


 
 

Det handlar om bredden på befintlig cykelväg och marken runtomkring den. Kommunen äger all mark till höger på bilden, de boende i de gula husen har arrenderat och skött marken i 30 år. Nu vill kommunen sälja en mindre remsa till de boende och behålla en större del för att bredda gång och cykelvägen och för att gör det ljusare, luftigare. Frågan är hur mycket bredare behöver gång- och cykelvägen och marken runtikring den
vara ?


Bilden här intill visar hur det ser ut idag. Gång - och cykelvägen är inte trång, och försedd med alldeles nya gatlyktor.


För att bäst visualisera det två förslagen fixade vi pinnar och band och mätte upp för att se vad det här handlar om och tog bilder. Dessa tänker vi nu använda för att argumentera, för det enda rimliga, att gå de boende till mötes, deras kompromissförslag är seriöst och fullt tillräckligt för kommunen och skulle glädja de boende, även om de får mindre markyta kvar.

Vi hoppas nu att kunna övertyga tillräckligt många bland partierna i kommunfullmäktige att ändra på detaljplanen.

Högra bandet närmast huset är vad kommunen vill dra ny gräns. Det vänstra bandet är ett kompromissförslag från de boende som kommunen borde acceptera.

I kommunstyrelsen den 16 mars la vi tre yrkanden:
att försäljningen av kommunens mark, en markremsa längs md gång- och cykelvägen mellan luffarbackens förskola och Söra simhall, där gränsdragningen kvarstår att komma överens om bör göras md stor kompromissvilja gentmot berörda fastighetsägare.

att den nya lokalgatan blir en återv'ndsgata och fortsättningen i riktning mot Simborgarvägen görs om till parkering och parkyta.

att kvartersgatan markeras med ej genomfart.

Vid omröstning av ovanstående förslag fick vi stöd av Miljöpartiet och Vänstern, övriga partier i alliansen inklusive Roslagspartiet röstade mot.

När pinnarna och platsbanden var på plats då blir det synligt för ögat hur absurt det här är.

Från cykelbanas kant närmast Söraskolan till kompromissförslaget från de boende är det 9,5 meter. Från kommunens förslag är det 12,5 meter. De boende gör gladeligen avkall på fyra meter för att göra det ljusare och tryggare men denna mark har man vårdat i över 30 år och den används flitigt av de boende till sommarfester och lekområde för barnen i området.

Michaela Fletcher har tidigare enligt de boende varit i området och då lovat att bara ta 30 cm , det lugnade de boende. Nu i förslaget till detaljplan som är på väg till kommunfullmäktige är sanningen en helt annan.

Nu vore det bra om politikerna i Österåkers kommunfullmäktige kunde tänka om - det skulle alla tjäna på.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…