måndag 19 oktober 2015


Skattesänkningar löser inte Österåkers framtidsutmaningar

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition, kommenterar Alliansens budgetförslag för 2016.

-          Att den styrande minoriteten väljer att sänka skatten kommer inte som någon nyhet. Under flera år har man ”samlat pengar i ladorna” istället för att göra långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter som skola, förskola och vård och omsorg. Nu när man har chansen att göra skillnad så lägger man i det närmaste lika mycket i skattesänkningar som offensiva satsningar
-          Fem partier i opposition; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Skolpartiet och Roslagspartiet kommer att möta Alliansens budget med en gemensam Samverkans budget
” Det bästa för Österåker”. Vårt budgetförslag kommer inom kort att presenteras i sin helhet.
-          När den styrande minoriteten väljer att sänka skatten med 50 öre, vilket kostar cirka 40 Mkr innehåller Samverkansbudgeten långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter på sammanlagt 118 Mkr (det är 41 Mkr mer än alliansen) Skolan får en nödvändig förstärkning med 70, 3 Mkr (mot Alliansens 49 Mkr) Vård och omsorg förstärks med 32,2 Mkr (mot Alliansens 22 Mkr)

 
Samverkansbudgeten möter Alliansens skattesänkning med bland annat satsningar på unga – 100 fler sommarjobb, halvering av lokalhyra som stärker ungdomsidrotten, riktade satsningar på fritidsgårdar. Satsningar på Kulturen och på Berga teater.  Långsiktiga satsningar på kvalitén i förskola och skola med fokus på att förbättra likvärdigheten och stärka läraryrket. Lönesatsning för hemtjänstpersonalen, fler anställda inom omsorgen. Konkreta satsningar på Skärgården – turistnyrå på Ljusterö, vi skapar ett skärgårdsutskott med beslutanderätt, och en tjänst för skärgårdsutveckling. Kommunen får en konsumentvägledare. Infrastrukturen ges ökade medel för bättre trafiklösningar, strategi tas fram för bättre omhändertagande av dagvatten. Ny näringslivspolitik med fokus på att skapa fler arbetstillfällen. Ekologisk mat skall vara det naturliga valet i kommunens verksamheter, 50 % av kommunens konsumtion ska vara ekologisk 2018.

Inga kommentarer: