Fortsätt till huvudinnehåll

Skattesänkningar löser inte Österåkers framtidsutmaningar

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition, kommenterar Alliansens budgetförslag för 2016.

-          Att den styrande minoriteten väljer att sänka skatten kommer inte som någon nyhet. Under flera år har man ”samlat pengar i ladorna” istället för att göra långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter som skola, förskola och vård och omsorg. Nu när man har chansen att göra skillnad så lägger man i det närmaste lika mycket i skattesänkningar som offensiva satsningar
-          Fem partier i opposition; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Skolpartiet och Roslagspartiet kommer att möta Alliansens budget med en gemensam Samverkans budget
” Det bästa för Österåker”. Vårt budgetförslag kommer inom kort att presenteras i sin helhet.
-          När den styrande minoriteten väljer att sänka skatten med 50 öre, vilket kostar cirka 40 Mkr innehåller Samverkansbudgeten långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter på sammanlagt 118 Mkr (det är 41 Mkr mer än alliansen) Skolan får en nödvändig förstärkning med 70, 3 Mkr (mot Alliansens 49 Mkr) Vård och omsorg förstärks med 32,2 Mkr (mot Alliansens 22 Mkr)

 
Samverkansbudgeten möter Alliansens skattesänkning med bland annat satsningar på unga – 100 fler sommarjobb, halvering av lokalhyra som stärker ungdomsidrotten, riktade satsningar på fritidsgårdar. Satsningar på Kulturen och på Berga teater.  Långsiktiga satsningar på kvalitén i förskola och skola med fokus på att förbättra likvärdigheten och stärka läraryrket. Lönesatsning för hemtjänstpersonalen, fler anställda inom omsorgen. Konkreta satsningar på Skärgården – turistnyrå på Ljusterö, vi skapar ett skärgårdsutskott med beslutanderätt, och en tjänst för skärgårdsutveckling. Kommunen får en konsumentvägledare. Infrastrukturen ges ökade medel för bättre trafiklösningar, strategi tas fram för bättre omhändertagande av dagvatten. Ny näringslivspolitik med fokus på att skapa fler arbetstillfällen. Ekologisk mat skall vara det naturliga valet i kommunens verksamheter, 50 % av kommunens konsumtion ska vara ekologisk 2018.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…