onsdag 13 juni 2007

Den orättvisa politiken del av ett värderingsskifte?

http://www.fotoakuten.se/

Enligt Mona Sahlin i dagens DN-debatt ansåg Reinfeldt att moderaternas politik var orättvis när Riksdagens utredningstjänst visade att deras politik innebar att över 60 procent av skattesänkningarna tillföll den tredjedel av befolkningen som tjänade mest och bara 28 procent den halvan av befolkningen som tjänar minst. När samma utredningstjänst tiitar på dagens moderata regeringespoliti så är siffrorna sämre - än mer orättvis än den politik Reinfeldt för några år sedan avvisade som oacceptalebtl orättvis. Någon kommentar eller djupare analys framkom inte av detta faktum under partiledardebatten i dag. Frågan kvarstår därför, om regeringen nu inte vill föra en orättvis politik - vad tänker dom i så fall göra för förändrignar, korrigeringar när det nu visar sig blivits så himla snett. Eller är der rent av så att den snedvridna skatteföredelningen är det som Maud Olofsson avsåg med att det krävs inte bara ett regeringsskifte utan också ett värderingsskifte?

Inga kommentarer:

Bygg flerbostadshus i trä

Pressmeddelande den 2 mars 2020 Bygg flerbostadshus i trä Utvecklingen av stadsbebyggelse i trä ökar markant. Det som driver på den ut...