torsdag 24 maj 2007

Regeringen släpper greppet om näringslivet

Mona Sahlin vågar ställa krav, men inte Reinfeldt !

Det är uppenbart att regeringen Reinfeldt inte vill stöta sig mot Svensk Näringsliv, och därmed låter jämställdheten gå i träda, nu när hotet om lagstiftning med kvotering till företagsstyrelsen är borta. Den självklara effekten blir att andelen kvinnor minskar, ett faktum regeringen trots jämställdhetsminister inte tycks bry sig om. Detta är riktigt dåligt !

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...