onsdag 30 maj 2007

Barnens rätt till båda sina föräldrar och delat ansvar

http://www.fotoakuten.se
Vårdnadsbidraget borde skrotas innan det införs och föräldraförsäkringen byggas ut.
Mona Sahlins. Tomas Eneroths och Marie Granlunds inlägg i debatten på SvD,Brännpunkt i dag är därför intressant och i rätt riktning!

Mer tid med barnen, och möjlighet att försörja sig och familjen både på kort och lång sikt. Är det inte så stödet från samhällets sida borde se ut till alla småbarnsföräldrar? Då menar jag till alla kombinationer av familjebildningar, ensamstående, parföräldrar osv.

Samhällets stöd tycker jag ska stödja barnets rätt till båda sina föräldrar. Det vill säga vara utformat så att båda föräldrarna skall kunna nyttja det oavsett sitt kön. Det borde vara självklart att föräldrar delar på ansvaret om barnen, och att barnen har rätt till båda sina föräldrar, samhällsstödet borde utgår ifrån detta.

Införande av ett vårdnadsbidrag är direkt kontraproduktivt. Dels för att de länder som prövat vårdnadsbidrag , bla Norge, erfarit att barnen ser mindre av sina fäder när de infört kontantstöd som vårdnadsbidraget är. Det har inneburit att mammorna i hög grad varit dem som gått ned i arbetstid, eller stannat hemma. Då vi vet att bortavaro från arbetsmarknaden innebär svårigheter att komma ut i yrkeslivet påverkar detta kvinnans möjlighet till sin framtida försörjning, något som lever med henne livet ut även som pensionär, och även om hon bryter upp från förhållandet med barnens far. Detta är inte rimligt!

Inga kommentarer: