Fortsätt till huvudinnehåll

Barnens rätt till båda sina föräldrar och delat ansvar

http://www.fotoakuten.se
Vårdnadsbidraget borde skrotas innan det införs och föräldraförsäkringen byggas ut.
Mona Sahlins. Tomas Eneroths och Marie Granlunds inlägg i debatten på SvD,Brännpunkt i dag är därför intressant och i rätt riktning!

Mer tid med barnen, och möjlighet att försörja sig och familjen både på kort och lång sikt. Är det inte så stödet från samhällets sida borde se ut till alla småbarnsföräldrar? Då menar jag till alla kombinationer av familjebildningar, ensamstående, parföräldrar osv.

Samhällets stöd tycker jag ska stödja barnets rätt till båda sina föräldrar. Det vill säga vara utformat så att båda föräldrarna skall kunna nyttja det oavsett sitt kön. Det borde vara självklart att föräldrar delar på ansvaret om barnen, och att barnen har rätt till båda sina föräldrar, samhällsstödet borde utgår ifrån detta.

Införande av ett vårdnadsbidrag är direkt kontraproduktivt. Dels för att de länder som prövat vårdnadsbidrag , bla Norge, erfarit att barnen ser mindre av sina fäder när de infört kontantstöd som vårdnadsbidraget är. Det har inneburit att mammorna i hög grad varit dem som gått ned i arbetstid, eller stannat hemma. Då vi vet att bortavaro från arbetsmarknaden innebär svårigheter att komma ut i yrkeslivet påverkar detta kvinnans möjlighet till sin framtida försörjning, något som lever med henne livet ut även som pensionär, och även om hon bryter upp från förhållandet med barnens far. Detta är inte rimligt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…