Fortsätt till huvudinnehåll

Rör inte abortlagen!

http://www.fotoakuten.se/

Det verkar som Kristdemokraterna trycker på sin minister för att får igenom krav om sänkt abortgräns från dagens vecka 18 till vecka 12. ­Detta för att fostret anses vara så pass utvecklat redan då. Det som jag tycker är märkligt är att ingen kristdemokrat i detta sammanhang talar om vad som händer när samhället inför en mer restriktiv lagstiftning. Att kvinnor därmed tvingas välja osäkrare metoder för abort och att detta i sin tur leder till ökat antal dödsfall, där både mor och foster avlider. Det verkar ingen kristdemokrat vilja ta ansvar för. Kristdemokraternas politik är enligt min uppfattning även i denna fråga motsägelsefull, för å ena sidan anser de sig värna livet, dvs ett foster, å andra sidan innebär deras restriktiva politik en ökad risk för att fler kvinnor dör. Återigen skjuter den kristna högern konsekvenserna av den förda politiken på kvinnorna som i abortfrågan kan tvingas plikta med sin hälsa, eller i värsta fall med sina liv. Jag menar att det inte finns någon anledning att ändra dagens lagstiftning. Rör inte abortlagen är min uppmaning !

Kommentarer

Skuncke sa…
Var går gränsen? Både i historien och i andra kulturer idag ser man hur man hela tiden tänjer på gränserna och hittar ursäkter för att döda sin avkomma. Denna typ av massaborter, läs etnisk rensning som KD förespråkar såg vi ju exempel på i 30-talets Tyskland och de flesta vet nog vad den människosynen slutade med under 40-talet.

Infanticid, dvs utsättning har ju varit utbrett både i Sverige under vikingatid, i romerska riket, Kina och ett otal andra platser. I dessa kulturer ursäktar man sig med att barn inte är något levande eller att ett barn är inget liv innan det är döpt.

Sedan har vi ju den "svenska" kulturens alla dessa hedersmord med sina ursäkter där man dödar fullvuxna barn för sin familjs så kallade heder. Det är ok att se mellan fingrarna när det gäller detta enligt Alliansen, de mångkulturella kan ju inte bära någon skuld.

KD står inte för kristna värderingar och man undrar vad denna förkastliga människosyn ska leda oss till.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…