torsdag 31 maj 2007

Konservativt och bakåtsträvande


Föga förvånande, men synd ändå. Är min kommentar av att alliansen idag vände sig ifrån Mona Sahlins utsträckta hand när det gäller familjepolitiken. Synd för att jag ser att den stolta svenska familjepolitiken med föräldraförsäkring i världsklass och bra förskola nu riskeras helt och hållet för en helt ny modell av stöd.
När andra länder vill genomföra det vi åstadkommit i Sverige , går alliansen åt motsatt håll. Undrar vad andra länder tänker - vi i Sverige måste ha blivit tokiga som skrotar ett bra system.

Förlorarna på alliansens familjepolitik med vårdnadsbidrag är barnen, det är jämställdheten, det är kvaliten i förskolan. Vårdnasbidraget är dessutom ytterligare ett stöd i raden av andra redan genomförda, som enbart gynnar redan välbärjade familjer och det sementerar traditionella kärnfamiljen. Konservativt så det förslår.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...