Fortsätt till huvudinnehåll

Sektens mål egna friskolor därför hjälptes alliansen


Frågan om religiösa friskolors vara eller icke vara rullar vidare. Folkpartiets uttalande häromdagen ser ut som ett närmande till socialdemokraterna. Det skulle kunna bana väg för en skärpning av lagstiftningen blir möjlig, vilket är glädjande. Frågan är dock allt ifrån klar, mycket kan hända. Kommer den moderatledda regeringen att sidsteppa allianskollegorna kristdemokraterna?

Andra frågor som hopar sig tack vare den uppkomna situationen är, varför har Skolverket svängt, som först sa ett bestämt nej till Plymouthbröderna att starta friskola och nu helt plötsligt kan tänka sig omvärdera sin ståndpunkt?

Det är väl knappas troligt att denna slutna sekt, som av en avhoppad medlem i media beskrevs som fundamentalistisk och som menade att ” barnen i en sådan skola skulle bli mer isolerade och inte kan göra ett eget val när de blir vuxna”, i en handvändning nu skulle ha ändra sin slutna karaktär till en helt öppen?

I boken ”Sekternas Sekt” beskrivs Plymouthbrödernas hårda krav på dess medlemmar, att kvinnor inte får stå över en man, datorer betraktas som djävulens påfund, preventivmedel är förbjudna, i tidningsartiklar framkommer att sektens medlemmar inte får äta mat tillsammans med icke sektmedlemmar. Detta kan väl inte vara okänt för Skolverket, eller hur?

Därtill är det intressant att notera att precis före valet var Plymouthbröderna på tapeten i svenska media, då det uppdagades att de ”hjälpte” Alliansen i hopp om en borgerlig valseger – och att detta var i syfte för att förverkliga sektens mål, att starta egna friskolor. I Aftonbladet spekulerades vilka partier som fått stöd och i en av dessa artiklar konstaterades att en kristdemokratisk riksdagskvinna fått visst stöd av sekten. Kan det finnas fler ?

Nu undrar jag vad hände sedan? Så här i backspegeln så kan det inte hjälpas, med visst undrar man om det finns ett samband, när nu Skolverket helt plötsligt svängt från ett tydligt nej. Känner sig någon pressad ? Och i så fall, vem kan har pressat vem? Någon som känner att det är dags att hjälpa den som kanske hjälpte lite extra i valet? Kan det vara så illa? Eller är det bara ett märkligt sammanträffande att det handlat om samma sekt – Plymouthbröderna nu, som då?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…