torsdag 2 augusti 2007

Sektens mål egna friskolor därför hjälptes alliansen


Frågan om religiösa friskolors vara eller icke vara rullar vidare. Folkpartiets uttalande häromdagen ser ut som ett närmande till socialdemokraterna. Det skulle kunna bana väg för en skärpning av lagstiftningen blir möjlig, vilket är glädjande. Frågan är dock allt ifrån klar, mycket kan hända. Kommer den moderatledda regeringen att sidsteppa allianskollegorna kristdemokraterna?

Andra frågor som hopar sig tack vare den uppkomna situationen är, varför har Skolverket svängt, som först sa ett bestämt nej till Plymouthbröderna att starta friskola och nu helt plötsligt kan tänka sig omvärdera sin ståndpunkt?

Det är väl knappas troligt att denna slutna sekt, som av en avhoppad medlem i media beskrevs som fundamentalistisk och som menade att ” barnen i en sådan skola skulle bli mer isolerade och inte kan göra ett eget val när de blir vuxna”, i en handvändning nu skulle ha ändra sin slutna karaktär till en helt öppen?

I boken ”Sekternas Sekt” beskrivs Plymouthbrödernas hårda krav på dess medlemmar, att kvinnor inte får stå över en man, datorer betraktas som djävulens påfund, preventivmedel är förbjudna, i tidningsartiklar framkommer att sektens medlemmar inte får äta mat tillsammans med icke sektmedlemmar. Detta kan väl inte vara okänt för Skolverket, eller hur?

Därtill är det intressant att notera att precis före valet var Plymouthbröderna på tapeten i svenska media, då det uppdagades att de ”hjälpte” Alliansen i hopp om en borgerlig valseger – och att detta var i syfte för att förverkliga sektens mål, att starta egna friskolor. I Aftonbladet spekulerades vilka partier som fått stöd och i en av dessa artiklar konstaterades att en kristdemokratisk riksdagskvinna fått visst stöd av sekten. Kan det finnas fler ?

Nu undrar jag vad hände sedan? Så här i backspegeln så kan det inte hjälpas, med visst undrar man om det finns ett samband, när nu Skolverket helt plötsligt svängt från ett tydligt nej. Känner sig någon pressad ? Och i så fall, vem kan har pressat vem? Någon som känner att det är dags att hjälpa den som kanske hjälpte lite extra i valet? Kan det vara så illa? Eller är det bara ett märkligt sammanträffande att det handlat om samma sekt – Plymouthbröderna nu, som då?

Inga kommentarer: