Fortsätt till huvudinnehåll

Att döda en kvinna får inte ses som mord light


Satt på bussen i morse på väg till jobbet och passade då på att läsa Stockholm City.
Där läser jag en artikel, som tar upp ett fall där en man högg en kvinna som han hade en nära relation med ett antal gånger med en kökskniv och tog strypgrepp på henne tills han förstod att hon var död. Det rättsliga efterspelet ifrågasätts nu kan jag läsa i Stockholm City, efter att hovrätten sänkt tingsrättens straff till tio års fängelse (istället för livstid förmodar jag)överklagade Riksåklagaren, RÅ, till Högsta domstolen, HD. Nu skall samtliga utslag i mordrättegångar gås igenom sedan domen. Det vore givetvis förfärligt om detta är en trend att domstolarna ser det dödliga våldet mot kvinnor i nära relation till mannen som någon slags ”mord light”, jag hoppas att det inte är så.
I artikeln läser jag att fler känner samma oro som jag. Advokat Elisabeth Fritz, säger i artikeln " att domen riskerar att leda till att dödligt våld mot kvinnor i en nära relation klassas som ett mindre allvarligt brott.– HD:s dom kan tolkas så med tanke på att påföljden stannar vid tio års fängelse i stället för livstid. Det ska inte behövas en skändad kropp för att påföljden ska leda till livstids fängelse, säger Elisabeth Fritz" Det skall bli intressant och få ta del av genomgången för att se hur det förhåller sig. Detta får mig bara att ytterligare konstatera hur viktigt det är att domstolars agerande noga följs och ifrågasätts och diskuteras. Det är hög tid att sluta behandla kvinnor som en andra klassens medborgare.

Kommentarer

Olof Malmberg sa…
Lagens förarbete säger att livstid ska vara standard vid mord.
HD har just dock ändrat detta genom praxis. Dom enda som inte är andra klassens medborgare enligt ditt resonemang är kriminella, då kriminella uppgörelser bedöms som livstid.
Lika så mord där offret plågats och upplevt dödsångest, samt om man dödat flera. Dvs, ett standardmord är "Mordlight".
Personligen anser jag att HD:s praxis är skit. 10 års fängelse är, med villkorlig frigiven rätt lagom för att läsa in en master-utbildning på distans. Dömds man som 19 åring är man ute när man är 26 och är då färdigutbildad utan studieskulder och skadestånd på 50k är antagligen redan betalt. Man tjänar några hundra tusen netto på att sitta inne således.
Nej, inför ett tidsbestämt straff på 35 år, och utöka brottet mord till att uppsåt till grov misshandel räcker.
Olof
Svar till Olof Malmberg. Det räcker med att du ger din aegna kommentarer. Jag vädjar till dig att inte lägga åsikter i min mun som jag inte har. Sedan undrar jag vad du menar med ditt resonemang om masterutbildning under fängelsetiden? Vad i hela friden kommer det in i sammanhanget?

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…