måndag 15 oktober 2007

Ansvarslös senfärdighet i klimatfrågan, Reinfeldt

Foto: http://www.fotoakuten.se/

Ärkebiskopen:
"Ansvarslös senfärdighet i klimatfrågan, Reinfeldt". Det är ett rakt språkbruk med direkt avsändare och direkt mottagare. Klimatfrågan har uppenbarligen inte landat seriöst i regeringen, vilken kanske inte är så konstigt när regeringen styrs av ett parti moderaterna som aldrig ens benämnt sig vara något miljöparti. I regeringsställning krävs något helt annat, och det märks. Nu går Ärkebiskop Anders Wejryd går på DN Debatt till attack mot regeringens avsaknad av klimatmål: Det är dyrt och tekniskt onödigt att skjuta nödvändiga utsläppsminskningar på framtiden. Alliansregeringen saknar fortfarande ett svenskt klimatmål. I stället talar man om ett mål där utsläppsminskningar i Sverige blandas samman med svenskt stöd och teknikexport till andra länder. Detta är en långsiktigt osäker politik. Kan inte annat än hålla med.

Inga kommentarer: