Fortsätt till huvudinnehåll

Erkännadet kom under press - hon var jour!


Så var det sagt, i kammaren i riksdagen under statsministerns frågestund. Fredrik Reinfeldts statssekreterare hade jouren den aktuella krogkvällen. Hon lämnade sin tjänst sent i natt. Men vad gjorde Reinfeldt?
Ganska arrogant vänd mot journalisterna talade han om att de ibland gör storys av sådant som inte är några nyheter. Han sa ni säger att hon var berusad, har ni några bevis för det? Sorry Fredrik Reinfeldt journalisterna fick rätt, det fanns en story, och hon var dessutomberusad, glad i hatten sa TV4 reporten och krognotan lär ha visat på en hel del dricka. Sammantaget fram tills nu så tycker inte jag att statsministern skött detta speciellt bra, och jag har lagt märke till en alltmer grinig och arrogant attityd när lite svårare frågor ställs, och han känner sig pressad, en i längden inte så hållbart sätt, tror jag.
Den här s k affären som kom just efter Carnige affären har sannolikt gjort en hel del väljare besvikna som trott att de nya moderaterna skulle ha någonslags högre moral. Själv har jag aldrig funderat på att rösta moderat, men jag kan förstå dem som tycker att det börjar bli allt mer pinsamt med denna moderatledda regering.
Trevlig helg - det är bara 1052 dagar kvar till valet !

Kommentarer

Tomas sa…
Jag tyckte statsministern på ett trovärdigt sätt redogjort för händelseförloppet som ledde fram till att Schenström fick avgå. Fakta om krognotan kom först på onsdagen och fram till dess gick Reinfeldt i första hand på de uppgifter han hade fått av en av sina närmaste medarbetare.

Som socialdemokrat är du säkert van vid att din högste chef hänger sina underställda kors och tvärs på lösa boliner. Att Reinfeldt inte agerat på detta sätt kan i vissas ögon framstå som allvarlig kritik, för vissa är det ett tecken på att statsministern har en humanistisk ledarstil.
Hej Tomas! En chef skall, enligt min uppfattning, innn han uttalar sig skaffa sig hela bilden av ett händelseförlopp. Det hade uppenbarligen inte Reinfeldt när han väldigt arrogant sa till journalisterna att i det här fallet hade dom inte en nyhet, och ifrågasatte uppgiften om att hon var berusad, han till ock med sa har ni några bevis för det? Och svaret vet vi ju alla, ja det fanns bevis för det. Här handlar det också om ledarstil och här uppträdde Reinfeldt precis så arrogant som Görna Persson tidigare fått kritik för. Exempel på trist ledarstil i båda fallen tycker jag. Reinfeldt visar sig inte vara bättre. Vid frågestunden i riksdagen tog Reinfeldt upp frågan om ledarskap och sa att hans ledarskap var att stå vid sidan av och stötta. Det tror jag fungerar bäst om man coachar knattelaget i fotboll - men jag tror inte att det fungerar lika bra om man leder en regering, ett helt land, då måste man förutom att stötta också ta ett tydligt komando, och vara den som är ledaren i konkret mening.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…