Fortsätt till huvudinnehåll

Hot fara för det öppna samhället

Varför finns det människor som hotar ? Jag blir så förbaskad på detta destruktiva beteende Dom som skickar iväg hot till offentliga personer som politiker eller journalister bidrar i värsta fall till att samhället sluter sigbit för bit likt en mussla. Jag vill inte se en utveckling som jag förstår finns mer utpräglat i andra länder där politiker åker med sina livvakter i mörka skottsäkra bilar från ett möte till annat. Där möten med vanliga människor på ett ledigt sätt inte existerar, utan inskränker sig till att de står och tittar på mörka bilar som susar förbi.

När Olof Palme mördades, förstod jag att samhället inte skulle bli detsamma igenom någonsin. Och det har det inte heller. När Anna Lindh mördades var det förlamande, och vårt samhälles öppenhet fick återigen en knytnäve i magen.

Och så över till alla dem som skickar hot för at få sina egna kikar i livet, nu sist SVT:s nyhetsankare Anna Hedenmo som levde i ständig skräck efter hot om att hon och hennes två döttrar skulle våldtas och mördas. Nyhetsuppläsaren Anna Olsdotter Arnmar drabbades också. Mannen bakom hoten sa i rätten att han ångrar sig djupt. Det hoppas jag att han gör, men skadan han åsamkar är illa nog för offren och deras familjer, men han liksom andra som ägnar sig åt att hota, bidrar också till är på sikt att det öppna samhället blir allt mindre öppet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…