Fortsätt till huvudinnehåll

Krav på minskade barngrupper i förskolan

foto: www.fotoakuten.se
I Österåker, där jag sitter med i kommunfullmäktige tog vi (s)fajten 24 september, om att minska barngrupperna i förskolan. Med en moderatstyrd majoritet så förlorade vi. Men mest av allt förlorade barnen.

Jag lägger här ut mitt anförande.

Ann-Christine Furustrand (s)

- Att hushålla med kommunens ekonomi, skattebetalarnas pengar är en viktig uppgift. Men det är bara hälften av det politiska uppdraget. Den andra halvan, är minst lika viktigt , att erbjuda en kvalitativt bra service till medborgarna.

-Det handlar alltså inte bara om att ha ekonomin i balans, utan vi måste se till att bidra till att också barnen är i balans.

-Förskolan, tid kallat dagis, är en fantastisk verksamhet för de små barnen. Det är självklart att föräldrarna skall kunna lämna sina barn i förskolan i trygg förvissning om att barnen har det bra.

-Så upplever inte alla föräldrar att situationen är idag. Vi socialdemokrater delar den oron. Vi är bekymrade över att kommunen förskolor inte ges de redskap den behöver för att klara uppgiften på ett så bra sätt som den skulle kunna göra. Ansvaret för det – är ett politiskt ansvar. Det vill säga de politiker som styr i vår kommun har inte satsat tillräckligt på förskolans kvalité – resultatet har blivit allt mindre pedagogisk verksamhet till mer av barnpassning. Det handlar om politisk ambitionsnivå, kvalitet i förskolan och den politiska viljan att genomföra den.

-Vi ser att det är alldeles för stora barngrupper i förskolan. I vissa skolområden är hälften av barnen i förskolan under tre år. Det betyder att vi har stor andel av ett och två-åringar i grupperna i förskolan. Att andelen små barn är så stora kräver enligt vår uppfattning ännu mycket mer av personalen.

-Varje barn måste få bli sett, och lyssnat till. När det gäller riktigt små barn så måste vuxna se och tolka vad barnen menar när inte barnen kan uttrycka det med ord. Det gäller för personalen att finnas där, förstå vad barnen behöver. Personalen har den kunskapen, men det behöver ges möjlighet att möta barnens behov. Detta anges tydligt i läroplanen i förskolan. Men om man inte ens hinner lyssna på barnen. Alla vet vi ju vad en ett, och tvåring är, att ha två barnbarn hemma, eller att vara föräldrar, det är fullt upp för två personer. Samtidigt anses det okej att samma barn skall gå i grupper i upp till 27 barn per grupp ( De som kom efter havsörnen).

-Skolverket rekommendationer innebär 15 barn för syskongrupper, 12 barn i småbarnsgrupperna. De bygger sina rekommendationer på den forskning som finns, de hittar inte på bara för att det är roligt. Varför skall inte vi i Österåker lyssna på det?

-Jag vill understryka att kompetens i förskolan finns hos personal, men det är kompetensslöseri att inte personalen ges möjlighet att jobba professionellt, nu handlar det i bästa fall om ren barnpassning. För oss socialdemokrater är inte detta okej.

-Det borde inte råda någon oenighet om att börja skrida till verket och minska barngrupperna.
Diskussionen borde handla om HUR vi gör det, inte OM vi skall göra det. Eller hur !

-Vi måste göra något åt detta. Vi tror inte för ett ögonblick att barngrupperna minskar automatiskt. Utan det krävs politiska beslut som stöd för en sådan utveckling och det är vi socialdemokrater beredda att göra.

-Därför yrkar vi återigen att förslaget om riktlinjer ska revideras enligt följande. Punkt 1 Allmänt. Kvalitetskrav: Förskola får ej ha barngrupper med fler än 18 barn år 2008, 17 barn 2009 och 16 barn år 2010. Det ska finnas minst 3.0 årsanställda per barngrupp från och med 2008.
Punkt 5. Erbjudande av plats. Syskonförtur ger rätt till placering i samma verksamhet i vilket syskonet är placerat.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…