Fortsätt till huvudinnehåll

Viktig dom på många sätt

Dagens ros till Hovrätten för en viktig dom!

Hovrättens dom mot d sk Stureplansprofilerna som resulterade i fyra års fängelse för grov våldäkt känns viktig på många sätt.

Först och främst är det befriande med en fällande dom eftersom den visar att domstolsväsendet mycket väl kan tolka de framlagda bevisen på ett annat sätt, än det som tyvärr upplevts som traditionellt, och allför mycket ur mannens, eller männens synvinkel.

Enligt min åsikt är domen bra för jag tycker att det SMS som killarna skickar efteråt visar att det har förstått vad de gjort, och att det gjort något utöver det vanliga. Precis som jag sagt tidigare i min blogg så tror jag inte dessa killar är några dumskallar, men det passar dom att framstå som dummare än de i är i rätten, hitintills har den taktiken fungerat, nu gjorde det inte det längre. Hovrätten markerade att ett nej, är ett nej!

Alltför lite har man hittills lyssnat på tjejen, hon som faktiskt är brottsoffer. Har tänkt en del på henne och hon måste ha lidit alla tänkbara kval i rätten - frågan om hur hon stönade är kränkande mot henne och visar att det återstår mycket att göra inom domstolsväsendet när det gäller dessa mål.

På sätt och vis kan man se Hovrättens dom som att hela domstolsväsendet ges upprättelse - det visar flickor och kvinnor att det går att få en rättvis bedömning. Domen är också viktig ur ett manligt perspektiv, det som dessa killar gjort - är vida över gränsen.

Att det idag går att läsa om att dessa killar är chockade är inte så svårt att förstå, deras vana trogen har de ju lyckats i rätten förr, och så varför inte denna gång. Att de skulle stöta på patrull fanns nog inte i deras sinnesvärd. Nu gjorde dom det, och det var bra det. Nu har dom fyra år på sig att fundera över sin situation och det verkar som en bra ide´att göra det.

Detta fall har väckt mycket känslor, det har också visat sig på min blogg, en hel del inlägg till stöd för dessa killars sätt att agera har framförts, och en del inlägg har jag besparat er och avvisat Det visar att det behövs en diskussion om vad som är okej, och vad som inte är okej när det gäller relationer mellan killar och tjejer, kvinnor och män. Låt oss fortsätta med det, för som sagt vi lever trots allt i ett civiliserat land.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…