måndag 10 december 2007

Trots förbud så får små barn i dag alltmer stryk

Sedan 70-talet är det förbjudet i Sverige att slå barn! Det är en bra lag, en viktig lag och den skall följas.

Dessvärre finns risk att det idag börjar bli mer accepterat att slå sina barn, även mycket små barn. Det är oroväckande och fullständigt oacceptabelt. I Aftonbladet idag redovisas siffror som visar att antalet små barn , 0-6 år, som ut satts för våld har ökat.

" Första halvåret 2007 ökade antalet anmälningar med 15 procent jämfört med samma period 2006. Om tendensen för 2007 fortsätter under resten av året betyder det att antalet polisanmälda fall av misshandel av små barn kommer att nå 1 500, vilket i så fall är den högsta siffran någonsin. Förra året ledde endast 6 procent av polisanmälningarna, 81 stycken, till åtal."

Varför leder så få polisanmälningar till åtal undrar jag ? Svårt bevisläge ? Domstolarnas sätt att se på dessa brott ??? - Handlar myndigheter alltid med barnens bästa för ögonen ?

I artikeln sägs det att alltfler erkänner idag i samhället att de slagit sina barn. Kan vi inte komma överens om att vi då alla reagerar och säger ifrån, Nej det är inte okej, du är vuxen och måste kunna hantera dina frustrationer utan att skada ditt barn, och Ja du skadar ditt barn om du slår eller skakar om! Tusan barn är det finaste som finns, visst kan de vara jobbiga, men vi får aldrig svika barnen så pass att vi slår dom! Så lågt får ingen sjunka.

Snart är det jul. Det borde vara något alla ser fram met, en helg där alla skall känna glädje, samhörighet, så är inte fallet, barn kommer att bli slagna och kvinnor utsatta för våld och detta kommer till största del ske inom familjen!

Den lag som Sverige haft sedan 70 talet som förbjuder aga mot barn är viktig. För hur kan vi råda bot mot vuxnas våld om vi lär barnen att det är okej när vuxna slår dem !

Vi måste vara rädda om barnen!

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...