Fortsätt till huvudinnehåll

Trots förbud så får små barn i dag alltmer stryk

Sedan 70-talet är det förbjudet i Sverige att slå barn! Det är en bra lag, en viktig lag och den skall följas.

Dessvärre finns risk att det idag börjar bli mer accepterat att slå sina barn, även mycket små barn. Det är oroväckande och fullständigt oacceptabelt. I Aftonbladet idag redovisas siffror som visar att antalet små barn , 0-6 år, som ut satts för våld har ökat.

" Första halvåret 2007 ökade antalet anmälningar med 15 procent jämfört med samma period 2006. Om tendensen för 2007 fortsätter under resten av året betyder det att antalet polisanmälda fall av misshandel av små barn kommer att nå 1 500, vilket i så fall är den högsta siffran någonsin. Förra året ledde endast 6 procent av polisanmälningarna, 81 stycken, till åtal."

Varför leder så få polisanmälningar till åtal undrar jag ? Svårt bevisläge ? Domstolarnas sätt att se på dessa brott ??? - Handlar myndigheter alltid med barnens bästa för ögonen ?

I artikeln sägs det att alltfler erkänner idag i samhället att de slagit sina barn. Kan vi inte komma överens om att vi då alla reagerar och säger ifrån, Nej det är inte okej, du är vuxen och måste kunna hantera dina frustrationer utan att skada ditt barn, och Ja du skadar ditt barn om du slår eller skakar om! Tusan barn är det finaste som finns, visst kan de vara jobbiga, men vi får aldrig svika barnen så pass att vi slår dom! Så lågt får ingen sjunka.

Snart är det jul. Det borde vara något alla ser fram met, en helg där alla skall känna glädje, samhörighet, så är inte fallet, barn kommer att bli slagna och kvinnor utsatta för våld och detta kommer till största del ske inom familjen!

Den lag som Sverige haft sedan 70 talet som förbjuder aga mot barn är viktig. För hur kan vi råda bot mot vuxnas våld om vi lär barnen att det är okej när vuxna slår dem !

Vi måste vara rädda om barnen!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…