Fortsätt till huvudinnehåll

Könsneutrala äktenskap självklart

Det är självklart att vi ska se till att vi får en lagstiftning som innebär att äktenskapet inte gör någon skillnad på kön mellan dem som älskar varandra och vill manifestera det genom äktenskap. Det måste vara fritt för varje person att välja vem man gifter sig med. Det handlar om respekt för varje individ!

Dessutom är det en viktig förändring i samhället om vi hävdar, och det gör vi ju, att alla människor har samma värde.

Dessutom borde kyrkan välkomna en sådan förändring - om man vill hävda att man är en öppen kyrka till för alla.

Den gud jag tror på älskar nämligen alla sina barn - besinningslöst!

Kommentarer

Anonym sa…
Jag förstår inte vad man som homosexuell ser i en religion som kristendomen. Vore jag homosexuell skulle till varje pris undvika att ha med kyrkan att göra - den föraktar ju då mig som person.

Jag är inte homosexuell, eller kristen men tvingar man kyrkorna att viga homosexuella så kommer ju staten och påverkar hur religionen ska vara utformad - och det är minst lika fel det.
Hej anonym!
Det handlar verkligen om respektiv för personen både från kyrkans som samhällets sida. Att det finns präster inom kyrkan som vägrar prästviga kvinnor, eller som vägrar viga homosexuella är för mig omöjligt att acceptera, det strider så mot min syn på vad kyrkan står för. I mina ögon kan dessa präster inte ses som några kyrkans företrädare. Jag är inte särkilt religiös går knappt i kyrkan och är inte homosexuell, men har en stark grundtro i alla människors lika värde, och det är värt att kämpa för, - även om det är mot kyrkans företrädare eller konservativa krafter.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…