torsdag 10 januari 2008

Regeringens politik ger allt färre museibesökare!

Den socialdemorkatiska regeringen öppnade upp för alla att till kulturen genom att göra museibesöken fria. Detta innebar ett lyft för museierna men framförallt lockades många fler att besöka museierna. Så bytte landet regeringen som snabbt skrotade de avgiftsfria museibesöken. Resultatet av alliansregerignens politik kan vi i dag läsa om i bland annat DN.
De stora statliga museerna, som hade fri entré 2005 och 2006, tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare sedan entréavgifterna återinförts. Värst drabbades Naturhistoriska riksmuseet och Moderna museet, som tillsammans tappade över 700.000 besökare jämfört med 2006.
Ytterligare ett område där utvecklingen går åt fel håll!

Inga kommentarer: