Fortsätt till huvudinnehåll

En känsla av förtvivlan

Läser om den unga flickan som föll, kastades ut? från en balkong i Malmö. Polisen misstänker brott och anhöriga finns bland de misstänkta. Det är med stor känsla av förtvivlan man läser om denna händelse. Hur kan man döda sitt barn ? Det är obegripligt att förstå. Finns det något värre brott ? Ingen lägre handling ? Än att ta livet av sitt barn. Något så oerhört obegripligt och fullständigt onödig ( liksom alla mord är det) .Hur kan någon förälder, släkting leva med att ha gjort något sådant? En oåterkallelig handling som resulterar i någons död - ett val som kunde ha varit ett annat val, dvs det går att välja att inte döda. Vi, samhället måste på olika sätt visa på alternativ, dvs lösningar av problem som uppstår, att det finns en livets väg ut, inte bara en dödens väg.

Så på morgon-Tv och där diskuterades s k hedersmod( galet begrepp, finns väl ingen heder i att döda någon) och där talades det om att lagen bör stärkas. Om det är så att lagen inte fungerar måste det åtgärdas. Samhället måste med största tydlighet visa att det är förbjudet, att det är kriminellt, att det betraktas som ett vidrigt brott att döda sitt barn ( alla mord är vidriga, men hur i hela världen kan man döda sitt eget barn)

Det får inte råda några tvivel om det. Varje gång man läser om dessa vansinnesdåd blir man förtvivlad, och varje gång hoppas man att det är den sista, det hoppas jag även denna gång.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…