tisdag 18 mars 2008

Bit av cykelväg prioriteras före hemtjänsten


Foto: www.fotoakuten.se

Politik handlar allt som ofta om att göra prioriteringar. Ibland blir dessa mycket märkliga.
Min hemkommun Österåker styrs av en starkt moderatledd borgerliga majoritet, i princip kan man säga att det är moderaterna som styr och övriga borgliga partier utgör stödpartier.

Nu skall jag berätta om en märklig politik prioritering från den politiska verkligheten i Österåkers kommun c;a 3 mil norr och Stockholm.

Å ena sidan köper Ingela Gardner-Sundström (m) kommunalråd, och dess stödpartier loss tre fastigheter till ett överpris för c; a 4,5 miljoner kronor . Dessa fastigheter och tomter köps in för att jämnas med marken och komma att utgöra en liten bit av en cykelväg som är tänkt att i framtiden gå längs hela Svinningevägen( utanför centralorten som ännu inte är utbyggd). Det är en mycket bra affär för markinnehavarna och en lika dålig affär för kommunen. Genom beslutet, som fattades i kommunfullmäktige 17 mars så är det bara att konstatera att kommunen nu köpt en omotiverat dyr bit av en framtida cykelväg.

Det här händer samtidigt som Kommunal i Österåker i ett brev till bland annat kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström (m) där de varnar för konsekvenserna av fördelningen av budget, med tillexempel neddragningar av tjänster inom såväl hemtjänsten, som inom dagverksamheten för vuxna handikappade.

Eftersom politik som jag tidigare nämnt ofta handlar om att prioritera så uppstår frågan om det verkligen är en cykelväg för miljontals kronor som är viktigast just nu?

Givetvis inte, är mitt svar på den frågan.Utan det rimliga borde vara att i första hand se till att kommunen på ett anständigt sätt sköter de verksamheter som medborgarna har livsnödvändigt behov av, där hemtjänsten och omsorgen om de handikappade bara utgör en del av en hel lista med nödvändiga åtgärder som borde komma långt före mångmiljonsatsningar på en framtida cykelväg.

Så här ser de politiska prioriteringarna ut i en moderatstyrd kommun!

Bra eller dåligt - välj själv !
Och du ha en trevlig Påsk !

Inga kommentarer: