Fortsätt till huvudinnehåll

Bit av cykelväg prioriteras före hemtjänsten


Foto: www.fotoakuten.se

Politik handlar allt som ofta om att göra prioriteringar. Ibland blir dessa mycket märkliga.
Min hemkommun Österåker styrs av en starkt moderatledd borgerliga majoritet, i princip kan man säga att det är moderaterna som styr och övriga borgliga partier utgör stödpartier.

Nu skall jag berätta om en märklig politik prioritering från den politiska verkligheten i Österåkers kommun c;a 3 mil norr och Stockholm.

Å ena sidan köper Ingela Gardner-Sundström (m) kommunalråd, och dess stödpartier loss tre fastigheter till ett överpris för c; a 4,5 miljoner kronor . Dessa fastigheter och tomter köps in för att jämnas med marken och komma att utgöra en liten bit av en cykelväg som är tänkt att i framtiden gå längs hela Svinningevägen( utanför centralorten som ännu inte är utbyggd). Det är en mycket bra affär för markinnehavarna och en lika dålig affär för kommunen. Genom beslutet, som fattades i kommunfullmäktige 17 mars så är det bara att konstatera att kommunen nu köpt en omotiverat dyr bit av en framtida cykelväg.

Det här händer samtidigt som Kommunal i Österåker i ett brev till bland annat kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström (m) där de varnar för konsekvenserna av fördelningen av budget, med tillexempel neddragningar av tjänster inom såväl hemtjänsten, som inom dagverksamheten för vuxna handikappade.

Eftersom politik som jag tidigare nämnt ofta handlar om att prioritera så uppstår frågan om det verkligen är en cykelväg för miljontals kronor som är viktigast just nu?

Givetvis inte, är mitt svar på den frågan.Utan det rimliga borde vara att i första hand se till att kommunen på ett anständigt sätt sköter de verksamheter som medborgarna har livsnödvändigt behov av, där hemtjänsten och omsorgen om de handikappade bara utgör en del av en hel lista med nödvändiga åtgärder som borde komma långt före mångmiljonsatsningar på en framtida cykelväg.

Så här ser de politiska prioriteringarna ut i en moderatstyrd kommun!

Bra eller dåligt - välj själv !
Och du ha en trevlig Påsk !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…