fredag 14 mars 2008

Kan föräldrarna i Österåker känna sig säkra

Apropå attKalla fakta uppmärksammat att Sveriges kommuner inte kräver utdrag ur polisregistret när de anställer personal i förskola och skola, så undrar man ju självfallet hur det ser ut i den egna kommunen, Österåker. Därför har jag nu skickat in en fråga som moderata kommunalrådet får svara på under måndagens kommunfullmäktigesammanträde.
Frågan är ställd så här:

Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs ?

Ansvaret över samtliga elever boende i kommunen har Österåkers kommun oavsett om de går i kommunala som i s k friskolor. Båda formerna finansieras med skattemedel, medan möjlighet till insyn/kontroll skiljer sig åt mellan de olika driftsformerna.

Mot bakgrund av Skolverkets uppmärksammade undersökningen som visar att lagen som kräver att den som söker jobb inom grundskola, barnomsorg och fritids måste visa utdrag från polisens belastningsregister för att visa att man inte är dömd för sexbrott, är något som skolor slarvar med, vill jag ställa följande fråga:

- Vilka garantier kan du ge till föräldrar i Österåker till barn i förskola och skola att deras skola följer lagen och kräver av alla nyanställda utdrag ur polisens belastningsregister för att visa att den sökande inte är dömd för sexbrott.

Vi får se vad jag får för svar.
Ha en trevlig helg!

Inga kommentarer: