Fortsätt till huvudinnehåll

Kan föräldrarna i Österåker känna sig säkra

Apropå attKalla fakta uppmärksammat att Sveriges kommuner inte kräver utdrag ur polisregistret när de anställer personal i förskola och skola, så undrar man ju självfallet hur det ser ut i den egna kommunen, Österåker. Därför har jag nu skickat in en fråga som moderata kommunalrådet får svara på under måndagens kommunfullmäktigesammanträde.
Frågan är ställd så här:

Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs ?

Ansvaret över samtliga elever boende i kommunen har Österåkers kommun oavsett om de går i kommunala som i s k friskolor. Båda formerna finansieras med skattemedel, medan möjlighet till insyn/kontroll skiljer sig åt mellan de olika driftsformerna.

Mot bakgrund av Skolverkets uppmärksammade undersökningen som visar att lagen som kräver att den som söker jobb inom grundskola, barnomsorg och fritids måste visa utdrag från polisens belastningsregister för att visa att man inte är dömd för sexbrott, är något som skolor slarvar med, vill jag ställa följande fråga:

- Vilka garantier kan du ge till föräldrar i Österåker till barn i förskola och skola att deras skola följer lagen och kräver av alla nyanställda utdrag ur polisens belastningsregister för att visa att den sökande inte är dömd för sexbrott.

Vi får se vad jag får för svar.
Ha en trevlig helg!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…