Fortsätt till huvudinnehåll

Nej till fattigbarnsbidrag!

www.fotoakuten.se
Barnbidraget ges till alla barn i Sverige oavsett familjebakgrund, så har principen och det bärande argumentet sett ut för barnbidraget, ett annat har varit att familjer med högre inkomst i större utsträckningen i annat fall skulle ifrågasätta att betala skatt om de inte får tillbaka tex barnbidraget. Av nyheterna i dag att döma så funderar uppenbarligen Maud Olofsson och centern att ändra på detta och låta inkomstpröva barnbidraget. Det skulle i så fall innebära att man knäckerprincipen om ett allmänt barnbidrag till varje barn och istället formar barnbidraget mer att bli ett fattigbarnsbidrag. Detta tål att fundera över vad det kan få för effekter.

Å ena sidan så är det lätt att förstå att de som tjänar mångmiljonbelopp inte har samma behov av sitt barnbidrag, å andra sidan så kan man fundera över om det är önskvärt med en sådan kraftfull markering från samhällets sida vilka barn i Sverige som är fattiga och vilka barn som är rika. Vilka inlåsningseffekter kan detta få för tex kvinnor, när de skall börja jobba och ser att de mister barnbidraget - det låter inte som att regeringen s k jobblinje riktar sig lika till båda kön. Eller är det ett tecken på att man övergivit jobblinjen helt?

Att göra om barnbidraget riskerar att bli liksom vårdnadsbidraget beslut som leder till att kvinnor får svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att jämställdheten mellan män och kvinnor inte utvecklas utan tvärtom går bakåt.

Undrar vad jämställdhetsministern har att säga om Maud Olofssons förslag ? Har hittills inte sett någon kommentar. Det som vore önskvärt vore en sammahållen familjepolitik som stödjer en utveckling mot ett mer jämställt samhälle, det är något som saknas helt nu.

Kommentarer

Det här är INTE ett ogenomtänkt förslag. Det är en härskarteknik!!! Det presenteras just nu för att dra uppmärksamhet från Påskupproret mot Regeringens förslag att utförsäkra sjuka! Det innebär en riktig nedmontering av välfärden och rikerar bli en verklig kvinnofälla! Gå in på resurs.blogg.se och läs mer om Resurs, Respekt för sjuka och utsatta.
Anonym sa…
Det här var ju ett väntat svar från en socialdemokrat i och med att ni inte kom med förslaget själv.
Jag hade förstått mera om det var socialdemokraterna som hade kommit med det här förslaget, dvs de rika skall inte ha bidrag utan mer till de lågavlönade.
Tänk efter först vilken lönenivå det gäller där man skall tappa barnbidraget. Den kanske är tillräckligt hög för att man skall kunna klara sig utan barmbidrag.
Det är ju samma visa vareviga gång. Säger de blå JA så måste de röda säga NEJ bara för att hålla uppe blockspänningen.
Du vet väl att barnbidraget har varit inkomstbeprövat tidigare i historien.
Hej Anonym.Maud Olofssons förslag att inkomstpröva barnbidraget var inte helt igenom genomtänkt. Den gräns för när inget barnbidrag skulle ges, som presenterades 20 000 kr i månaden skulle ha inneburit en majoritet av alla småbarnsföräldrar i den kommun jag bor i Österåker. Jag är övertygad om att dessa föräldrar skulle bli märkbart irriterade om de inte fick del av ett generellt barnbidrag. Men om du tycker det är ett bra förslag, så får du gärna ge dina argument för att detta borde bli verklighet.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…