måndag 10 mars 2008

211 år innan föräldrar delar lika

TCOs pappaindex 2007 sätter fingret på någon väldigt viktigt tycker jag, och det handlar om barnets rätt till båda sina föräldrar, och att ett gemensamt barn är ett gemensamt ansvar.

Det som nu TCO med sin rapport visar är att papporna visserligen ökar sitt uttag av föräldraledighet för nionde året i rad, men att ökningstakten har minskat betydligt och verkar nu plana ut. Med årets ökningstakt kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika.

Trots att trenden pekar mot att fler män tar mer pappaledigt är fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande mycket ojämn. Och utvecklingen går inte bara mycket långsamt – nu verkar den stanna av.

TCOs ordförande Sture Nord uttalade sig med anledningen av rapporten och förklarade varför han såg detta som viktigt att ändra på

– En jämnare fördelning av föräldraledigheten är avgörande för ökad jämställdhet i arbetslivet. Eftersom män inte tar ut sin andel av föräldraförsäkringen missgynnas kvinnor vid rekrytering, lönesättning och utvecklingsmöjligheter på jobbet. Nästan 60 procent av männen tar inte ut någon egen föräldraledighet alls under barnets första år. Det är sorgligt att så många män tycks vara beredda att göra om äldre generationers misstag: att prioritera ner ansvaret som förälder, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Han har helt rätt. Det här är något som samhället måste ta tag i, för barnens skull, för kvinnornas skull men också för pappornas skull. Sverige och det svenska samhället måste bli mer barnvänligt.

Inga kommentarer: