måndag 10 mars 2008

Kvinnor och män har olika sorters makt

Jag var nyligen i riksdagen på ett seminarium och lyssnat till Anita Göransson professor i genus och ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet. Hon har i en utredning studerat kvinnor och män i den svenska makteliten, och i januari i år överlämnat hon ett betänkande till regeringen som heter Kön, makt och statistik .

Hon säger ungefär så här: Kvinnor och män har olika sorters makt.
Bilden som framkommer av hennes forskning uppfattade jag så här: Det verkar som att konsekvent och systematiskt så är männen vd, ordförande och kvinnor ledamöter. Det ser allra bäst ut med kvinnorepresentationen på toppen och allt sämre nedåt.
Partier på vänsterkanten är mer jämställda än borgerliga. Kristdemokraterna är allra sämst deras kvinnorepresentation verkar vara snarare undantag, mansdominansen är mycket stor. I riksdagen har varannan damernas slagit igenom, medan i partierna på regional nivå som lokal är det sämre. I styrelser och nämnder på regional och lokal nivå är män oftast ordförande och kvinnor ledamöter. Handen på hjärtat så har vi sannlikt ytterligare en resa att göra också inom socialdemokratin.

Näringslivet skiljer sig markant från allt och alla. Det är männens värld, få kvinnliga toppar och sedan händer i princip ingenting. Här återfinns männen med fruar utan egen inkomst, och sannolikt är det i denna grupp som hushållsnära tjänster hyllas som allra mest. I norden är det Norge som här har gått allra längst och reglerat att näringslivets styrelser skall vara mer jämställda med risk för dryga böter om så inte sker. Vår S-regeringen har i omgångar hotat om kvotering vilket gjort att näringslivet stått under viss press och sannolikt till viss del bidragit till att det finns kvinnor i vart fall toppen i näringslivet. Idag med regeringen Reinfeldt finns ingen som helst sådan press. Näringslivet kan lugnt somna in när det gäller alla frågor om krav på jämställdhet.

Media är en stark maktfaktor. Media styr vad som skall rapporteras och mycket av opinionsbildandet styrs också idag av media. Anita Göransson utredning visade något förvånande att media blivit allt mer mansdominerat och därmed ojämställt, I regionala media utgjordes chefredaktörerna till 99 av procent män. Det är extra allvarligt på många sätt inte minst eftersom media har kommit att ta en allt störe roll i opinionsbildandet i samhället idag.
Medias uppgift är att lägga fram allas röster, och om media nu blir allt mer enkönat är det oroväckande.

Vad nu regeringen skall göra med alla dessa fakta som finns i betänkandet det står skrivet i stjärnorna, vi får se, eller också får vi inte det.

Inga kommentarer: