Fortsätt till huvudinnehåll

Kvinnor och män har olika sorters makt

Jag var nyligen i riksdagen på ett seminarium och lyssnat till Anita Göransson professor i genus och ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet. Hon har i en utredning studerat kvinnor och män i den svenska makteliten, och i januari i år överlämnat hon ett betänkande till regeringen som heter Kön, makt och statistik .

Hon säger ungefär så här: Kvinnor och män har olika sorters makt.
Bilden som framkommer av hennes forskning uppfattade jag så här: Det verkar som att konsekvent och systematiskt så är männen vd, ordförande och kvinnor ledamöter. Det ser allra bäst ut med kvinnorepresentationen på toppen och allt sämre nedåt.
Partier på vänsterkanten är mer jämställda än borgerliga. Kristdemokraterna är allra sämst deras kvinnorepresentation verkar vara snarare undantag, mansdominansen är mycket stor. I riksdagen har varannan damernas slagit igenom, medan i partierna på regional nivå som lokal är det sämre. I styrelser och nämnder på regional och lokal nivå är män oftast ordförande och kvinnor ledamöter. Handen på hjärtat så har vi sannlikt ytterligare en resa att göra också inom socialdemokratin.

Näringslivet skiljer sig markant från allt och alla. Det är männens värld, få kvinnliga toppar och sedan händer i princip ingenting. Här återfinns männen med fruar utan egen inkomst, och sannolikt är det i denna grupp som hushållsnära tjänster hyllas som allra mest. I norden är det Norge som här har gått allra längst och reglerat att näringslivets styrelser skall vara mer jämställda med risk för dryga böter om så inte sker. Vår S-regeringen har i omgångar hotat om kvotering vilket gjort att näringslivet stått under viss press och sannolikt till viss del bidragit till att det finns kvinnor i vart fall toppen i näringslivet. Idag med regeringen Reinfeldt finns ingen som helst sådan press. Näringslivet kan lugnt somna in när det gäller alla frågor om krav på jämställdhet.

Media är en stark maktfaktor. Media styr vad som skall rapporteras och mycket av opinionsbildandet styrs också idag av media. Anita Göransson utredning visade något förvånande att media blivit allt mer mansdominerat och därmed ojämställt, I regionala media utgjordes chefredaktörerna till 99 av procent män. Det är extra allvarligt på många sätt inte minst eftersom media har kommit att ta en allt störe roll i opinionsbildandet i samhället idag.
Medias uppgift är att lägga fram allas röster, och om media nu blir allt mer enkönat är det oroväckande.

Vad nu regeringen skall göra med alla dessa fakta som finns i betänkandet det står skrivet i stjärnorna, vi får se, eller också får vi inte det.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…