Fortsätt till huvudinnehåll

Ursäkta Eskil men vad tänkte du på ?


Foto: http://www.fotoakuten.se/

Ursäkta mig Eskil Erlandssson, landets jordbruksminister, men efter debatten i riksdagen om djur som utnyttjas sexuellt och vad du sa där om att smörja könsorgan och låta djur slicka av och smeka tikars spenar, så kan jag inte sluta fundera över hur tänkte du när du sa så ?


Så här var det: Ulla Andersson (v) frågade minister Erlandsson om/och hur han tänkte gå vidare med de förslag som finns om att förbjuda människor ha sex med djur.

Eskil Erlandsson svarar: "Vi har bland annat tittat på det norska förslaget. Utifrån den bedömning vi gör kan vi konstatera att den norska lagstiftningen innebär en förändring – om det blir som förslaget lyder. Men vi konstaterar att det i sista hand blir en bedömningsfråga vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Låt mig ta några exempel. Är det, och ska det vara, lagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott, för att låta denna hund slicka av det som är påstruket på könet? Ska det vara tillåtet att smeka en tik på spenarna av kärlek eller ska det räknas som ett sexuellt nyttjande av djur? Det blir ytterst svåra bedömningsfrågor att ta ställning till även med en förändring av lagstiftningen.
Jag upprepar nu för tredje gången att det inte är tillåtet att nyttja djur så att de lider fysisk eller psykisk skada"

Woopla ! Allt prat om Jens Orbacks faster och hästen bleknar till intet i jämförelse med Eskil Erlandssons resonemang om stryka på djurs könsorgan och smeka spenar - man undrar ju ofrånkomligt hur dessa tankan kom in i huvudet på Eskil - vågar för allt i världen inte att spekulera.


Kommentarer

Frågorna är många- svaren är få, och av relativt låg kvalité. ofattbart är nog det enda sättet att beskriva uttalandet.
Man kan ju göra ett val. Antingen berättar man själv var gränsen går, eller så hackar man på en politiker som försöker svara nyanserat på frågan.

Var går gränsen enligt dig?
Hej Markus ! Jag tycker inte att det är svårt att sätta gränsen. Självklart har man inte sex med djur.Jordbruksministerns exempel på att det skulle vara svårt att dra gränser, är obegripligt,de exempel han ger är ju verkligen inget annat än raffinerat sex med djur. Tycker inte att man skall utsätta djur för det.Att Eskil Erlandsson säger som han gör får stå för honom men hans resonemang och dubier om att det skulle vara svårt att sätta gränser med de exempel han ger gör att de flesta sannolikt undrar över ministerns egna gränsdragningar.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…