måndag 2 juni 2008

En regering som inte bryr sig

www.fotoakuten
Carl Bildt visar tydligt att regeringen inte bryr sig när det gäller strävan till ett jämställt samhälle. Organisationen Kvinna till Kvinna har redovisat att Sveriges utrikesminister konsekvent inte träffar några representanter för kvinnoorganisationer utan endast manliga företrädare när han reser runt i världen. Att det förhåller sig så är upprörande. Vad skall andra länders kvinnor och kvinnoorganisationer som kämpar så starkt för fred och för bättre villkor tycka om Sverige och utrikesministern. Är inte Bildt intresserad av vad de har att säga ?

Läs DN-debatt Claes Borgström. Jag delar hans uppfattning och slutsats att det här tyvärr innebär att " Vi har alltså en utrikesminister som kränker mänskliga rättigheter, en jämställdhetsminister som inte har några invändningar och en statsminister som inte bryr sig.

Regeringen Reinfeldt är nog den mest kvinnofientliga regering Sverige någonsin haft.
Någon kamp för ett "könsneutralt" , dvs jämlikt samhälle den förs uppenbarligen inte.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...