Fortsätt till huvudinnehåll

Nu slår regeringens politik igenom!


Nu kan vi se vad det innebär att ha en borgerlig regeringen. Effekterna av den förda politiken visar sig nu allt tydligare. Samhället blir tuffare för en del - medan andra kan sola sig i hushållsnära tjänster, lägre fastighetsavgift, slopad förmögenhetsskatt, lägre skatt i övrigt.

Arbetsförmedlingen presenterade i går en dyster prognos över läget på arbetsmarknaden. Efter den näst bästa fyraårsperioden på 50 år stannar jobbtillväxten. Sysselsättningen bromsar in och arbetslösheten stiger. I Riksdagen idag fattar samma regering beslut som kommer att öka antalet människor som tvingas till socialbidrag.

Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, gjort en grov uppskattning på vilka effekter de förändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet kan få för landets kommuner. Den preliminära bedömningen visar att av de närmare 80 000 personer som berörs av förändringarna, kan 10 000 komma att bli beroende av ekonomiskt bistånd. Det motsvarar en kostnadsökning på 500 miljoner kronor för landets kommuner, vilket är en höjning med mer än fem procent jämfört med dagens nivå.

De konsekvenser som de förändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet som vi alla kunnat läsa om i media där människor berättat om sin situation känns beklämmande.

Det känns som om regeringen verkligen jagar folk istället för att hjälpa dem tillbaka.

Se Kristian Krassmans inlägg om Bildt och Danielsson - en till synes never ending story

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…