onsdag 4 juni 2008

Nu slår regeringens politik igenom!


Nu kan vi se vad det innebär att ha en borgerlig regeringen. Effekterna av den förda politiken visar sig nu allt tydligare. Samhället blir tuffare för en del - medan andra kan sola sig i hushållsnära tjänster, lägre fastighetsavgift, slopad förmögenhetsskatt, lägre skatt i övrigt.

Arbetsförmedlingen presenterade i går en dyster prognos över läget på arbetsmarknaden. Efter den näst bästa fyraårsperioden på 50 år stannar jobbtillväxten. Sysselsättningen bromsar in och arbetslösheten stiger. I Riksdagen idag fattar samma regering beslut som kommer att öka antalet människor som tvingas till socialbidrag.

Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, gjort en grov uppskattning på vilka effekter de förändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet kan få för landets kommuner. Den preliminära bedömningen visar att av de närmare 80 000 personer som berörs av förändringarna, kan 10 000 komma att bli beroende av ekonomiskt bistånd. Det motsvarar en kostnadsökning på 500 miljoner kronor för landets kommuner, vilket är en höjning med mer än fem procent jämfört med dagens nivå.

De konsekvenser som de förändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet som vi alla kunnat läsa om i media där människor berättat om sin situation känns beklämmande.

Det känns som om regeringen verkligen jagar folk istället för att hjälpa dem tillbaka.

Se Kristian Krassmans inlägg om Bildt och Danielsson - en till synes never ending story

Inga kommentarer: