Fortsätt till huvudinnehåll

Istället för att lyfta innehållet i skolan ska allt knoppas av
Fredag i dag härligt. I morgon kväll den spännande fotbollsmatchen mellan Sverige och Spanien, jag tror Sverige till slut vinner med 3 - 2 .

På måndag har Österåkers kommunfullmäktige sitt sista sammanträde inför sommaren, då skall beslut fattas om en policy för avknoppning av offentlig verksamhet. Trots att det juridiska läget är sådant att det inte finns stöd för avknoppning, den politiska moderata viljan att privatisera går före både vett förnuft och nu också juridik. Och tyvärr går huvudmannafrågan för moderaterna för allting annat , när det egentligen borde vara så att vi som politiker först och främst diskuterar hur vi kan lösgöra den kraft och vilja som finns på skolorna, och därefter se vilken organisation som stödjer en önskad utveckling.

Som ett led i att gynna utvecklingen mot privatmonopol så skall också beslut fattas som innebär att förskolecheferna i privat som offentligt förskoleverksamhet skall ges rätt att välja barn ur kön till sin förskole utifrån kön och ålder. Varför vill man ha det så ? Vad är problemet som detta förväntas lösa ? Ingen moderat eller annan borgerlig politiker har kunnat tala om det ? Ända skall vi fatta ett sådant beslut på måndag kväll. Jag kan visserligen tänka mig positiv särbehandling i speciella fall - men att bygga ett helt kösystem och sortera riktigt små barn , det känns som en alldeles för stor risk för att kunna missbrukas, en del barn med besvärliga föräldrar eller annan kulturell bakgrund kan komma att ses som ständigt felkönade.
Så går det till i moderatstyrda Österåker - en fin och underbar kommun - som styrs som en gammal handelsbod.
Ha en trevlig helg !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…