fredag 13 juni 2008

Istället för att lyfta innehållet i skolan ska allt knoppas av
Fredag i dag härligt. I morgon kväll den spännande fotbollsmatchen mellan Sverige och Spanien, jag tror Sverige till slut vinner med 3 - 2 .

På måndag har Österåkers kommunfullmäktige sitt sista sammanträde inför sommaren, då skall beslut fattas om en policy för avknoppning av offentlig verksamhet. Trots att det juridiska läget är sådant att det inte finns stöd för avknoppning, den politiska moderata viljan att privatisera går före både vett förnuft och nu också juridik. Och tyvärr går huvudmannafrågan för moderaterna för allting annat , när det egentligen borde vara så att vi som politiker först och främst diskuterar hur vi kan lösgöra den kraft och vilja som finns på skolorna, och därefter se vilken organisation som stödjer en önskad utveckling.

Som ett led i att gynna utvecklingen mot privatmonopol så skall också beslut fattas som innebär att förskolecheferna i privat som offentligt förskoleverksamhet skall ges rätt att välja barn ur kön till sin förskole utifrån kön och ålder. Varför vill man ha det så ? Vad är problemet som detta förväntas lösa ? Ingen moderat eller annan borgerlig politiker har kunnat tala om det ? Ända skall vi fatta ett sådant beslut på måndag kväll. Jag kan visserligen tänka mig positiv särbehandling i speciella fall - men att bygga ett helt kösystem och sortera riktigt små barn , det känns som en alldeles för stor risk för att kunna missbrukas, en del barn med besvärliga föräldrar eller annan kulturell bakgrund kan komma att ses som ständigt felkönade.
Så går det till i moderatstyrda Österåker - en fin och underbar kommun - som styrs som en gammal handelsbod.
Ha en trevlig helg !

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...