måndag 16 juni 2008

Tjejer duger som de är !

Nu visar ytterligare en rapport, Socialstyrelsen att unga kvinnor mellan 15-24 är den enda åldersgrupp där psykisk ohälsa fortsätter att öka och det är är stor ökning på några få år. Detta är mycket oroväckande och helt oacceptabelt . Nu måste det göras något för att bryta utvecklingen
Precis som det påpekas i artikel i dagens Aftonbladet, är detta ingen nyhet, men nu måste allt fokus ställas på VAD samhället - dvs alla instanser - ska göra åt problemet. Att peka på någon enskild åtgärd som skall råda bot på allt är inte görligt, men mer forskning på vad som bör göras borde prioriteras. Vad kan skolorna i Stockholms län och övriga landet göra för att fånga upp de unga tjejerna. Hur kan alla aktörer i samhället hjälpas åt för att få bukt med alla de stora krav som finns på unga tjejer - inte minst vad gäller utseendefixering . Det måste vara okej att se ut som man faktiskt gör - vi borde alla ifrågasätta det ideal som exponeras i media idag. S-kvinnors kampanj " vägra göra om dig" var bra då och den kan sannolikt behövas dammas av igen ! Under allt ihop handlar naturligtvis denna fråga om hur vi ser på våra könsroller på tjejer och på killar, det vore välgörande med en sådan debatt någon gång på bred front. Till slut är det väsentligt att makthavare i landet börjar lyssna på dem som jobbar och dagligen möter de unga tjejerna - där kan finnas en hel del idéer om vad som rimligen nu måste göras.

Inga kommentarer: