Fortsätt till huvudinnehåll

Tjejer duger som de är !

Nu visar ytterligare en rapport, Socialstyrelsen att unga kvinnor mellan 15-24 är den enda åldersgrupp där psykisk ohälsa fortsätter att öka och det är är stor ökning på några få år. Detta är mycket oroväckande och helt oacceptabelt . Nu måste det göras något för att bryta utvecklingen
Precis som det påpekas i artikel i dagens Aftonbladet, är detta ingen nyhet, men nu måste allt fokus ställas på VAD samhället - dvs alla instanser - ska göra åt problemet. Att peka på någon enskild åtgärd som skall råda bot på allt är inte görligt, men mer forskning på vad som bör göras borde prioriteras. Vad kan skolorna i Stockholms län och övriga landet göra för att fånga upp de unga tjejerna. Hur kan alla aktörer i samhället hjälpas åt för att få bukt med alla de stora krav som finns på unga tjejer - inte minst vad gäller utseendefixering . Det måste vara okej att se ut som man faktiskt gör - vi borde alla ifrågasätta det ideal som exponeras i media idag. S-kvinnors kampanj " vägra göra om dig" var bra då och den kan sannolikt behövas dammas av igen ! Under allt ihop handlar naturligtvis denna fråga om hur vi ser på våra könsroller på tjejer och på killar, det vore välgörande med en sådan debatt någon gång på bred front. Till slut är det väsentligt att makthavare i landet börjar lyssna på dem som jobbar och dagligen möter de unga tjejerna - där kan finnas en hel del idéer om vad som rimligen nu måste göras.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…