tisdag 17 juni 2008

Reinfelt låter "storebror" se dig

Nu vill regeringen ge utökade möjligheter att spana efter terrorister. Självklart behövs en bra underrättelseverksamhet men det måste förenas med ett starkt skydd för den enskilde. Vi skall inte behöva bli avlyssnad hur som helst utan att det finns särskilda skäl för det. Regeringen Reinfeldt vill låta "storebror" se dig utan sådana gränser. Jag hoppas att riksdagens ledamöter röstar nej till statsministerns förslag, som faktisk är ett hot mot den den personliga integriteten.

Inga kommentarer: